GRUPA JÓZEFA

Pozwólcie, że wam pokażę Grupę Józefa – ciało wierzących w dniach ostatecznych, którzy są całkowicie oddani Panu. Mają oni społeczność z Bogiem codziennie i są prowadzeni przez Ducha Świętego we wszystkich szczegółach ich życia. Obecnie wychodzą oni z wielkiego ucisku, aby wejść do miejsca objawienia, mądrości i owocności. Bóg działa w nich, dając im prawdę i poznanie i niedługo wezwie ich tak, jak Józefa!

W większości przypadków kościół obecnie przeżywa wielki duchowy głód; płytkie kazania, martwi słuchacze, „żywe” uwielbianie, które nie jest poparte sprawiedliwym życiem.

Bóg zawsze działał z wyprzedzeniem przed każdym duchowym głodem w swoim kościele. W każdym pokoleniu działał tak, aby przygotować wyjście dla swojego ludu!

Siedemdziesięciu pięciu członków rodziny Józefa by pomarło podczas wielkiego światowego głodu (i obietnica dla Izraela by się nie wypełniła), gdyby Bóg nie działał z wyprzedzeniem tego wszystkiego. Właściwie jakieś dwadzieścia lat przed nastaniem tego głodu Bóg już wprowadzał w czyn plan ratunku przed zgubą dla swojego ludu.

Bóg posłał Józefa wcześniej do Egiptu! Bóg pracował nad tym człowiekiem przez dwadzieścia lat – izolując go, doświadczając go, przygotowując go do objęcia władzy – ponieważ Józef miał się stać ratownikiem życia Bożych wybranych. Zachował Józefa przed światłem reflektorów po to, aby był przygotowany na nadchodzący okres chaosu i śmierci!

Umiłowani, tak jak Bóg izolował Józefa, ma On też obecnie taką Grupę Józefa, która jest ukryta przed oczami ludzi. Przechodzą oni przez piec ucisku, więzienie doświadczeń, pola bitwy doświadczeń i pokus. Oni umierają dla tego świata, nie chcą jego sławy, honoru, pieniędzy czy przyjemności. Pragną coraz bardziej przebywać w bliskiej społeczności z Chrystusem, poznawać Jego serce i Jego głos.

Może nie rozumiesz wszystkich tajemniczych doświadczeń i kłopotów w twoim życiu. Ale jeżeli twoje serce jest całkowicie nastawione na naśladowanie Chrystusa, to możesz być spokojny i pewny, że Bóg ma cel w tym wszystkim. On ciebie chce wprowadzić do Grupy Józefa!