SŁUCHANIE I POZNAWANIE JEGO GŁOSU

Piotr ostrzega wierzących w dniach ostatecznych, że szatan przyjdzie do nich z głośnym głosem, starając się wzbudzić w nich strach. „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5:8).

Oto jest moje zrozumienie: Jeżeli szatan daje usłyszeć swój głos w tych ostatecznych dniach, pokazując swoją siłę masom zgubionych dusz, to o ile ważniejsze jest, aby lud Boży znał głos swojego Ojca? Czy myślicie, że Pan będzie siedział bezczynnie i milczał, gdy szatan ryczy na tym świecie? Nigdy! Izajasz powiedział: „I odezwie się Pan swoim potężnym głosem” (Izajasz 30:30).

Od czasu Adama i Ewy Bóg mówił do ludzi. „Słyszeli szelest Pana Boga” (1 Mojż. 3:8). Adam powiedział: „Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się” (1 Mojż. 3:10).

Od 1 Mojżeszowej aż do końca Nowego Testamentu Bóg dawał poznać swój głos swojemu ludowi. W księgach prorockich widzimy ten zwrot: „I rzekł Bóg...” Jest to powtarzane wiele razy. Boży głos był znany i zrozumiały.

Jezus potwierdził to w Nowym Testamencie, podając przykład dobrego pasterza. „Owce słuchają jego głosu ...owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos” (Jana 10:3-4).

Adam skrył się przed Bożym głosem z powodu winy i wstydu za swój grzech. I dokładnie tam jest dzisiaj wielu z ludu Bożego – kryją się, bojąc się usłyszeć Boży głos!

Jeżeli chcesz słyszeć Boży głos, to musisz być gotowy, aby oczyścić swoją duszę. „ Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9).