JÓZEF I BOŻA PRZYCHYLNOŚĆ

Czy nasz Ojciec niebiański faworyzuje niektóre ze swoich dzieci? Czy Biblia nie mówi, że Bóg nie ma względu na osoby? Jeżeli chodzi o zbawienie i Jego wspaniałe obietnice, to Bóg traktuje wszystkich jednakowo, ale On również okazuje swoją szczególną przychylność dla tych, którzy całym sercem odpowiadają na Jego wezwanie, aby oddać swoje życie Jemu całkowicie!

Job powiedział: „Życiem i łaską obdarzyłeś mnie” (Joba 10:12). Dawid powiedział: „Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jakby tarczą” (Psalm 5:13).

Nasz Ojciec niebiański nakłada specjalną szatę na tych, którzy oddają Mu całkowicie swoje serce: „Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości” (Izajasz 61:10).

Józef odpowiedział na wezwanie Ducha, oddając wszystko, a jako łaskę od swojego ojca otrzymał szatę, która go wyróżniała. Ale to wyróżnienie ojca kosztowało go drogo! Ono kosztowało Józefa relacje i przyniosło mu odrzucenie, niezrozumienie i szyderstwo: „Wszyscy jego bracia ... nienawidzili go” (1 Mojż. 37:4).

Dlaczego bracia Józefa zwrócili się przeciwko niemu? Klucz do tego jest w wersecie 11: „Jego bracia zazdrościli mu.” Kiedy widzieli jaką szatę nosił Józef, to wiedzieli, że ona mówiła o wyróżnieniu, sprawiedliwości. Nienawidzili tego, bo to im przypominało o wezwaniu Ducha, które odrzucili! Józef był wyrzutem sumienia dla ich życia połowicznego!

Bracia Józefa siadali i pogrążali się w plotkach i rozmowach o sobie. Ich serca były zajęte ziemią, majątkiem, przyszłością, ale serce Józefa było gdzieś indziej. On mówił o rzeczach Bożych, o nadprzyrodzonym działaniu. Bóg dawał mu sny, które w tamtych czasach były równoznaczne ze słyszeniem głosu Bożego.

Letni wierzący wokół ciebie będą chcieli rozmawiać o swoich samochodach, domach, pracach, ale ty wolałbyś rozmawiać o rzeczach wiecznych, o tym co Bóg do ciebie mówi. Wkrótce staniesz się wyrzutem sumienia dla ich połowicznego chrześcijaństwa. Będą ci zazdrościć ponieważ ty reprezentujesz wezwanie Ducha Świętego, które oni odrzucili!

Tak, Józef był inny i ta różnica spowodowała to, że znienawidzili go i zazdrościli mu jego bracia. Umiłowani, to samo będzie waszym udziałem jeżeli oddacie się całkowicie Jezusowi!