BÓG CHCE DO CIEBIE MÓWIĆ!

Bóg pragnie mówić do ciebie, kiedy siadasz z Nim do stołu. Chce rozmawiać z tobą, sercem do serca na dowolny lub każdy temat! Biblia mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. (Objaw. 3:20).

Ten werset był często używany w rozmowie z niezbawionymi. Mówimy o Jezusie, który stoi u drzwi serca grzesznika i chce wejść. Ale Chrystus mówi to do wierzącego!

Kontekst pokazuje, że Chrystus mówi do tych, którzy są przyodziani w białe szaty (sprawiedliwość), którzy nabyli złoto wypróbowane w ogniu, których oczy zostały namaszczone (mają objawienie), którzy są kochani, korygowani i karceni (patrz Obj. 3:15-19). To pokutujący, święci ludzie, którzy chcą znać głos Boży!.

Kiedy czytam werset 20 tego urywka, dwa słowa mnie dotykają: „Otwórz drzwi! Otwórz drzwi!” Duch Boży wyraźnie powiedział mi do serca: „Dawidzie, powód dla którego nie słyszałeś Mnie tak, jak chcę byś słyszany jest taki, że nie jesteś w pełni otwarty w duchu na słuchanie!”

Widzę to w ten sposób, że te drzwi przedstawiają oddanie – coś, czego wielu chrześcijan jeszcze w pełni nie uczyniła. Większość wierzących modli się, „Panie, potrzebuję tylko małej rady, kilku słów ukierunkowania – przypomnienia, że mnie kochasz. Daj mi tylko znać, czy postępuję dobrze, czy źle. Idź przede mną i otwieraj drzwi!”

Ale Jezus odpowiada nam: „Jeżeli wszystko, czego ode Mnie chcesz, to wskazanie kierunku, to mogę posłać do ciebie proroka. Jeżeli chcesz tylko wiedzieć gdzie iść i co robić, mogę posłać kogoś, kto może to sprawdzić. Ale brakuje ci Mnie!’

Jezus chce twojej bliskości, twoich najgłębszych uczuć, twojej komory. On chce usiąść z tobą i podzielić się tym, co ma w sercu – rozmawiać z tobą twarzą w twarz.. Objawienie 3 jest wspaniałym tego obrazem. Mówi o miłości i intymności, o dzieleniu się sekretami, o delikatnym głosie.

Kiedy Jezus wejdzie, chce przynieść pokarm – innymi słowy, Siebie. Kiedy będziesz karmić się Nim, będziesz całkowicie zadowolony!