SKARBY W CHWALE

Nie można oddzielić zaopatrzenia przez Boga od Jego miłości, która ma związek z obfitymi bogactwami złożonymi tam w chwale dla naszego użytku. On dał nam zaopatrzenie na każdy kryzys w życiu, by pomóc nam żyć zwycięsko w każdym czasie!

Przez wiele tygodni modliłem się, „Panie, chcę poznać Twoje serce. Nie mogę mieć objawienia Twojej miłości z żadnej książki w mojej bibliotece, ani nawet od najbardziej świętego człowieka, który kiedykolwiek żył. To może pochodzić jedynie od Ciebie. Ja chcę mojego własnego objawienia Twojej miłości – bezpośrednio z Twojego serca! Chcę widzieć to tak wyraźnie, by to zmieniło moje chodzenie z Tobą i sposób mojego usługiwania”.

Kiedy tak się modliłem, nie wiedziałem, czego oczekiwać. Czy objawienie Jego miłości przyjdzie do mojej duszy, jak powódź z niebiańskiej chwały? Czy pojawi się to, jako głębokie zrozumienie, które będzie zapierać dech w piersi? Czy będzie to uczucie bycia kimś szczególnym dla Niego – albo dotyk Jego ręki tak realny, że zmieni mnie to na zawsze?

Nie, Bóg przemówił do mnie przez prosty, mały werset” „Bóg tak umiłował... że dał....” (Jan 3:16). Jego miłość jest połączona z Jego bogactwami w chwale – Jego obfitym zaopatrzeniem dla nas!

Biblia mówi, że nasza miłość do Pana jest okazywana przez nasze posłuszeństwo Jemu. Ale Jego miłość do nas jest pokazywana w inny sposób – przez Jego dawanie! Nie możesz Go znać, jako kochającego Boga, póki nie zobaczysz Go, jako dającego Boga. Bóg tak nas umiłował, że dał Jego Synowi Jezusowi wszystkie skarby, chwałę i obfitość od Ojca – a potem Jego dał nam! Chrystus jest Bożym darem dla nas.

„Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kolos. 1:19). „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, i macie pełnię w nim” (2:9-10. Innymi słowy, „W Nim masz wszelkie zaopatrzenie – wszystko, czego potrzebujesz!”

Bardzo niewielu chrześcijan poświęca czas, by zastanawiać się nad tym, co Bóg tak hojnie darował. Nie szukamy tego, ani nie staramy się tego posiąść, a te skarby Chrystusa często czekają w chwale, nie odebrane!

Jaki szok nas czeka, kiedy będziemy już w chwale! Wtedy Bóg pokaże nam wszystkie skarby, które Jego miłość przygotowała, a my z nich nie korzystaliśmy.