PEŁNY DOSTĘP

Co cztery lata, w styczniu Ameryka wprowadza w urząd prezydenta, który jest nazywany „najpotężniejszym urzędem na ziemi.” Jego podpis oznacza obowiązujące prawo. On jest zwierzchnikiem najpotężniejszej armii i może po prostu nacisnąć guzik i spowodować zniszczenie całych narodów. Ale władza, którą on ma, jest niczym w porównaniu z władzą, którą Jezus dał tobie i mnie!

Widzicie, my mamy pełny dostęp przed oblicze samego żywego Boga – a On może też przyjść do nas! „Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą,.... wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary” (Hebr. 10:19-22).

Ten dostęp nastąpił dopiero po tym, kiedy Jezus został ukrzyżowany, umarł i został wzbudzony martwych. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Kiedy to się stało, oznaczało to, że człowiek może wejść, a Bóg może też wyjść, by spotkać się z nami!

Słowo odwaga w tym wierszu oznacza „otwarcie i publicznie” Kochani, to „publicznie” jest ze względu na szatana! To oznacza, że możemy powiedzieć każdemu demonowi w piekle, „Mam prawo przez krew Jezusa Chrystusa wejść przed oblicze Boga i rozmawiać z Nim – a On ze mną!”

Czy wierzysz, że masz takie prawo – że Bóg chce przyjść i spotkać się z tobą? Przybliżmy się do Niego z sercem pełnym ufności i wiary! Nie przychodzimy przez krew ptaków, kozłów czy wołów, ale przez krew naszego Pana Jezusa. „Nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu” (Hebr. 9:12-14).

Nic nie raduje serca Bożego bardziej, niż to, kiedy Jego dzieci przychodzą do Niego z odwagą, bez nieśmiałości! On chce, byśmy przychodzili, mówiąc, „Mam prawo tu być. Nawet jeżeli potępia mnie moje serce, Bóg jest większy, niż moje serce! (Patrz 1 Jan 3:20).