BÓG CZYNI NOWĄ RZECZ

Jak często słyszeliście chrześcijan, którzy mówili, „Bóg czyni nową rzecz w kościele?” Ta „nowa rzecz”, o której mówią, może nazywać się przebudzeniem, wylaniem, nawiedzeniem lub poruszeniem Bożym.

A jednak często ta „nowa rzecz” bardzo szybko umiera. Kiedy wygaśnie, nie można jej już znaleźć. W ten sposób mamy dowód, że to nie było wcale poruszenie od Boga. Nawet chrześcijańscy socjologowie badali wiele z tych nawiedzeń i stwierdzili, że przeciętny żywot takiego wydarzenia wynosi koło pięć lat.

Ja osobiście wierzę, że Bóg obecnie czyni nową rzecz w Jego kościele. Ale to wielkie dzieło Ducha można znaleźć nie tylko w jednym miejscu. To dzieje się po całym świecie.

Bóg nie zacznie czynić czegoś nowego w Jego kościele, póki nie rozprawi się z tym, co stare. Ta biblijna zasada, udowodniona przez wieki w historii kościoła, znajduje się w obydwóch Testamentach i decyduje o każdym Bożym poruszeniu. Jezus wyraził to tak, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków (patrz Mar. 2:22).

Zasada pozbywania się starego i powstawania nowego była najpierw wprowadzona w Starym Testamencie w Sylo. W czasie sędziów w Judzie Bóg ustanowił święte dzieło w mieście (patrz Sędziów 18:31). Sylo, gdzie stała świątynia Pańska, było ośrodkiem wszelkiej aktywności religijnej w Izraelu. Nazwa Sylo oznacza „to, co należy do Pana”. Mówi to o rzeczach, które reprezentują Boga i objawiają Jego naturę i charakter. Bóg przemawiał do swojego ludu w Sylo; i to tam Samuel usłyszał głos Boży i Bóg objawił mu Swoją wolę (patrz 1 Sam. 1).

Pan przestał mówić w Sylo, ponieważ kapłani stali się leniwymi i zmysłowymi, a miasto pogrążyło się w korupcji. Bóg właściwie powiedział do Samuela, „Sylo jest tak zdeprawowane, że już nie reprezentuje tego, kim Ja jestem. To nie jest już mój dom. Już z nim skończyłem”. Dlatego Pan zabrał Swoją obecność ze świątyni i napisał nad drzwiami „Ikabod”, co znaczy, „Odeszła chwała Pańska”.

Pan rozprawił się zupełnie z tym, co stare, ale wzbudził coś nowego. Po tym świątynia w Jerozolimie stała się znana, jako „Dom Pański” i tam Bóg przemawiał do Swojego ludu.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5:17).