JA JESTEM TWOIM BOGIEM

„ Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię i dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Izajasz 41:10).

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba
Jest twoim Bogiem
Aby cię wybawić i wzmocnić
Tak jak to czynił dla twoich ojców-
Żeby ci pomagać,
Podtrzymywać,
Zachowywać,
Nie bój się, ani się nie lękaj
Ci, którzy znają Go jako swojego Boga
Będą dokonywać wielkich rzeczy
I staną się mocni.
On uciszy twoich wrogów i mścicieli
On okaże swoją moc w słabości
W twojej słabości,
Bo w Jego ręku jest wszelka moc i siła
Aby uczynić dla ciebie więcej
Niż możesz prosić czy pomyśleć.
On mówi do ciebie,
„Ja jestem z tobą,
Ja jestem twoim Bogiem,
Ja cię wspomogę.”