UMIŁOWANI

Kiedy się modliłem, Duch Święty przemówił do mojego serca na temat czterech oczekiwań, w których lud Boży powinien Mu zaufać, że je wypełni. Te oczekiwania są oparte na absolutnych obietnicach, które Pan nam dał. Nasz Bóg daje obietnice i wypełnia je!

1. OCZEKUJ TEGO, ŻE OTRZYMASZ NAGRODĘ, KIEDY PILNIE SZUKASZ PANA. „Bóg nagradza tych, którzy Go pilnie szukają” (Hebr. 11:6).
Możesz poprosić z wiarą o znak od Pana dla zachęcenia i rozpalenia twojej ufności. Bóg się nigdy nie spóźnia i wie, że potrzebujesz promyka nadziei i dobrych wiadomości w czasie twojego doświadczenia. Oczekuj, że On dotrzyma obietnicy wynagradzania ciebie teraz, kiedy jesteś w największej potrzebie. Bóg nie może kłamać – On powiedział, że nagradza tych, którzy Go pilnie szukają – więc szukaj Go codziennie. Uwierz naprawdę, że będzie to dla ciebie czas największego duchowego błogosławieństwa.

2. OCZEKUJ, ZE BĘDZIESZ OGLĄDAŁ DOWODY PROGRESYWNYCH CUDÓW W TWOIM ŻYCIU. „U Boga wszystko jest możliwe” (Marek 10:27).
Pisałem o natychmiastowych cudach i o progresywnych cudach. Progresywne cuda rozpoczynają się w sposób niewidoczny, cichy i rozwijają się stopniowo, po jednej małej łasce za jednym razem. Jesteś teraz na etapie takiego cudu. Oczekuj, że będziesz oglądał jak Bóg działa w tajemny sposób, niewidoczny dla ludzkiego oka. To powinien być okres, kiedy powiesz: „Nie wiem jak to się stanie – nie widzę, żeby się w tej chwili działo coś wielkiego – ale wierzę, że Bóg rozpoczął odpowiedź na moje modlitwy w pierwszej godzinie, kiedy o to prosiłem.”

3. OCZEKUJ, ŻE WEJDZIESZ DO BOŻEGO OBIECANEGO MIEJSCA ODPOCZNIENIA: „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego... Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia” (Hebrajczyków 4:9,11).
Ostatni rok był najbardziej stresujący dla wielu wierzących. Był to rok niesamowitych kataklizmów, problemów i doświadczeń. Teraz Pan pragnie, abyś Mu zaufał, że wprowadzi cię do obiecanego odpocznienia. Bożym zamiarem nigdy nie było to, żeby Jego dzieci miały żyć w strachu i rozpaczy. Potrzebujemy odważnej wiary, ufności w Nim w obliczu strachu i kłopotu. Teraz jest czas, aby to wszystko złożyć na Jezusa.

4. OCZEKUJ,ŻE DUCH ŚWIĘTY BĘDZIE ZAWSZE „W SWOJEJ ŚWIĄTYNI.” „Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego” (1 Kor. 6:19).
Duch Święty mieszka w sercu każdego wierzącego. On jest wszędzie obecny po całym świecie i wszechświecie. Ja codziennie przyznaję, że On jest tu w tej świątyni, aby mnie pocieszać i prowadzić, zachęcać i namaszczać, objawiać chwałę Jezusa Chrystusa w coraz większych objawieniach. On pragnie, abyś oczekiwał tego, że On będzie manifestował swoją obecność i to coraz więcej z każdym dniem.

Uwierz w te obietnice. Uchwyć się tych czterech oczekiwań, a będziesz oglądał wspaniałe rzeczy w tym okresie twojego życia.