NIECH POMNOŻY SIĘ WAM POKÓJ I ŁASKA

Kiedy przygotowywałem się do pisania tych słów, Duch Święty przemówił do mnie wyraźnie, by wysłać wam następującą zachętę z Psalmu 37. Ciągle jestem zadziwiony tym, jak Bóg posyła do nas Jego Słowo we właściwym czasie, kiedy jest najbardziej potrzebne. To Jego kochająca natura, że słyszy twoje wołanie i przygotowuje specjalne słowa, by dotarły do ciebie w godzinie potrzeby. Słuchaj słowa Pana do ciebie:

 

  1. Nie gniewaj się na niegodziwych, Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Ich dzień nadchodzi:

Psalm 37:1,2,  7, 8-15, 32-34

 

  1. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

Psalm 37:3-6

           

Jeżeli będziesz posłuszny temu Słowu, będziesz napełniony radością i pragnienia twojego serca zostaną spełnione. Bóg spełni wszystko, co obiecał. Będziesz oglądać Jego sprawiedliwość.

 

  1. Pan kieruje krokami męża. On kieruje wszystkim, co jest potrzebne do życia twojego i twojej rodziny. Dlatego ufaj Mu we wszystkim.

Psalm 37:34, 37-40.

 

  1. Bogobojni rodzice nie gniewają się stale na swoje dzieci, taj=k, jak Pan nie gniewa się na Swoje dzieci. On chce być twoim pokojem, twoją siłą i twoją pomocą w czasie utrapienia:

Psalm 37:34, 37-40

 

Pan obiecuje czynić wszystkie te dobre rzeczy z Psalmu 37 dla Jego ludu, „ponieważ oni Jemu ufają” ((37-40).