NIECH PAN ŚWIECI NAD WAMI JEGO ŁASKĄ I MIŁOŚCIĄ

Kiedy modliłem się o to, co mam przekazać w tym rozważaniu, Duch Boży mocno położył mi na sercu, by napisać do was o Jego wierności.

 

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje” (Treny 3:22-23).

 

Chcę mówić do tych czytelników, którzy zawiedli Pana. Może upadłeś. Może zaniedbałeś czytanie Biblii i modlitwę. A może złamałeś przykazanie, grzesząc przeciw Panu. Może jesteś pod panowaniem jakiegoś grzechu. Jakakolwiek jest twoja sytuacja, może żyjesz pod ciężarem strachu, poczucia winy i niewiary. Wiesz, że Bóg będzie sądził wszelki grzech i ta świadomość spowodowała w tobie strach, bo wiesz, że Pan jest wierny Swojemu Słowu.

 

ALE BÓG JEST TEŻ WIERNY SWOJEMU MIŁOSIERDZIU. W Psalmie 89 znajdujemy  najbardziej uzdrawiające i zachęcające słowa w całej Biblii. Bóg mówi:

 

„Znalazłem Dawida, sługę mego, Namaściłem go świętym olejem moim,... Zetrę przed nim jego przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę..... Wierność moja i łaska będzie z nim... Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi” (Psalm 89:20).

 

Ten Psalm odnosi się do Chrystusa. To Ojciec ustanawia pewne przymierze ze Swoim Synem:

 

„Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, A przymierze moje z nim nie wzruszy się” (89:29).

 

Kochani, to samo przymierze, które Bóg zawarł z Chrystusem, zawarł również ze wszystkimi Swoim dziećmi.

 

„I utrwalę na wieki ród jego,.. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój I nie będą postępowali według nakazów moich, Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej; Nie naruszę przymierza mego I nie zmienię słowa ust moich” (Psalm 89:30-35).

 

Pomyśl o tym: Bóg zawarł przymierze, że nigdy nie odejmie swojej dobroci od tych, którzy są w Chrystusie. Będzie nas karał rózgą dyscypliny, ale czyni to z miłością i współczuciem – bo kogo Pan miłuje, tego karci. On będzie ci wierny w twoich zmaganiach, wzmacniając cię mocą Ducha. Chrystus nie zrezygnuje z ciebie; On dał wspaniałą obietnicę, że cię zachowa:  „Potomstwo jego trwać będzie na wieki” (89:37).

 

Dziękuj Panu za Jego dobroć rano. Potem dziękuj mu za Jego wierność każdej nocy. (patrz Psalm 92:2-3). Przyjmij to słowo uzdrowienia przez wiarę.