ŁASKA WAM I POKÓJ OD BOGA OJCA NASZEGO

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie
prośby wasze Bogu” (Filipian 4:6).

Ja wierzę, że modlitwa połączona z wiarą jest odpowiedzią na wszystko. Paweł mówi tutaj: „we
wszystkim”- co oznacza „Módl się o wszystko. I dziękuj, że twoje prośby będą wysłuchane i
otrzymasz odpowiedź.” Mamy się modlić na pierwszym miejscu, a nie dopiero po tym, kiedy na
daremno próbowaliśmy już wszystkiego innego. „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego” (Mat. 6:33, moje podkreślenie).

Dzisiaj tak wielu wierzących jest ograbianych przez szatana. Ich domy są pełne niepokoju i są
nękani przez strach i poczucie winy i ze wszystkich stron doświadczają kłopotów. Problemy o
jakich czytamy w listach od wierzących są przygniatające.

Ale szczerze mówiąc, tak niewielu wierzących, którzy przeżywają trudności, zwraca się do Pana w gorliwej modlitwie. Niewielu dzisiaj ma taki stały, codzienny czas sam na sam z Bogiem w modlitwie. Zbyt często wkrada się rozpacz, ponieważ nie przebywają w komorze modlitwy, aby wylewać swoją duszę i wypłakać swoje smutki przed Panem. Zamiast tego opowiadają o wszystkich swoich problemach przyjaciołom, pastorom, doradcom duchowym – a zaniedbują Pana, który czeka, żeby mieć czas sam na sam z nimi. Modlimy się dopiero na końcu.

Czy Bóg może być zasmucony przez to pokolenie tak samo jak był zasmucany przez Izrael?
Powiedział o nich: „ Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów” (Jeremiasz 2:32).

Bóg jest zadowolony, kiedy biegniemy do Niego najpierw, kiedy poświęcamy szczególny czas, aby być sam na sam z Nim i wylewamy przed Nim nasze najbardziej wewnętrzne uczucia i przedstawiamy Mu nasze prośby. Nie mamy prawa mówić, że kochamy Pana, jeżeli nie spędzamy regularnie czasu z Nim. On usłyszy twoje modlitwy i odpowie. Ale On chce być z tobą sam na sam, żeby mógł do ciebie mówić w ciszy.

Kiedy ja przychodzę do świętej obecności Pana każdego dnia, moją stała modlitwą jest to, aby Duch Święty otwierał przede mną Słowo Boże, żebym mógł być prawdziwie Jego ustami. Ufam Mu, że moje przesłania do ciała Chrystusa będą budować, przekonywać i pobudzać wierzących do sprawiedliwości.

Poświęcaj najlepszy czas dla Niego i zaufaj Mu ze wszystkimi twoimi prośbami.