POKÓJ WAM I MIŁOŚĆ OD NASZEGO BŁOGOSŁAWIONEGO PANA

Kiedy byłem w modlitwie, Duch Święty poprowadził mnie do Psalmu 20:1-2:

„Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego! Niech ci ześle pomoc ze świątyni i niech cię wesprze z Syjonu!”

 

TO SŁOWO JEST DLA CIEBIE. Jakie dokładnie przeżywasz kłopoty? Czy ktoś w twojej rodzinie jest chory albo przeżywa wielkie doświadczenie? Albo czy ten kłopot jest w tobie – jakieś wewnętrzne zmaganie z grzechem i z sobą?

 

Bez względu na to, co przeżywasz, jak poważny jest problem, Pan słyszy wołanie Jego dzieci „w dniu ich utrapienia”.

 

Czy wydaje się, że nie ma się do kogo zwrócić? „Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego”. Pan nie jest twoim przeciwnikiem – On jest twoim przyjacielem, twoim wielkim obrońcą. Ufaj Jego imieniu i Jego mocy, że cię wybawi.

 

Gdybyś miał tylko tą jedną obietnicę, to by było wystarczające. „Niech Pan ześle ci pomoc ze świątyni [z miejsca modlitwy i uwielbiania]”. W tych dwóch wierszach On obiecał, że cię wysłucha... obroni... pomoże...wzmocni. To wspaniałe – wierz w to.