POZDRAWIAM WAS W DROGOCENNYM IMIENIU JEZUSA

Duch Boży głęboko mnie poruszył, by wysłać do was notatkę przypominającą o tym, jak ważne jest, by być wdzięcznym Panu za wszystkie Jego błogosławieństwa i miłość do nas. Dziękowanie Mu jest ważne, nawet wśród kłopotów i w czasie doświadczeń.

 

Bóg spierał się z Izraelem, ponieważ oni nie byli wdzięczni za wszystkie Jego błogosławieństwa i zaopatrzenie. Dawid rozumiał, że Bóg chętnie zaspokaja wszystkie potrzeby Swojego ludu, ale wiedział również, że Pan chce ich wdzięczności. Dawid napisał, „Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem” (Psalm 100:4). Mamy rozpoczynać od dziękowania: „Ofiaruj Bogu dziękczynienie” (50:14). „Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach” (95:2).

 

W niedawnych czasach doświadczeń ja znalazłem ulgę po prostu w tym, że przychodzę przed Pana z dziękczynieniem. Mówię mu, że jestem przytłoczony, ale jestem wdzięczny za to, co On czynił dla mnie w przeszłości. Czyniąc to codziennie, moja dusza jest podnoszona ponad te walki, moja radość powraca i mam odpocznienie.

 

Czy ostatnio okazywałeś Panu wdzięczność? Pytam, czy nie masz wielu rzeczy, za które możesz dziękować? Za twoje zbawienie. Twoje zdrowie. Pociechę i wsparcie Ducha Świętego w najtrudniejszych chwilach? Poprzednie wyzwolenia?

 

Paweł mówi nam, że powinniśmy dziękować Bogu za to, czego nas nauczono. Jego lekcje dają nam fundament, na którym możemy przeciwstawić się diabłu w każdym czasie. „wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie” (Kolosan 2:7)

 

Pan wzywa wszystkich swoich do odnowienia dziękczynienia za wszystko, co dla nas uczynił.