RZEKA ŻYCIA PODNOSI SIĘ!

Nawet kiedy śmierć zbiera żniwo wokoło, rzeka duchowego życia wzbiera i uzdrawia wszystko, czego dotyka.

 

W wielu denominacjach i lokalnych kościołach nadchodzi przypływ duchowej śmierci. Ludzie umierają duchowo w powodu braku solidnego Bożego Słowa prawdy.

 

Czy to nie jest ironia, że kiedy w Rosji, w Chinach i w byłych krajach komunistycznych Europy Wschodniej ludzie zwracają się do Boga z wielkim duchowym pragnieniem – tu w Ameryce popierający aborcję i szerzący pornografię oraz martwe denominacje rozsiewają śmierć i szydzą z rzeczy świętych?

 

Dzięki Bogu, że Jego boskie cele nie zostaną zatrzymane w żadnej mierze. Nawet teraz Duch Pański działa po całym świecie. Tu w Ameryce widzimy też rejony przebudzenia i wielkiego duchowego głodu.

 

Czy odczuwasz bardziej duchowe pragnienie Pana i jego Słowa teraz, niż przedtem? To jest dzieło Ducha Świętego, ponieważ On suwerennie wzbudza świętą resztkę. Tu w Nowym Jorku widzimy jakby powódź ludzi głodnych Boga, którzy przychodzą do kościoła wcześnie, a wychodzą późno. Ludzie z różnych sfer życia upodobniają się do Jezusa – bogaci i biedni, bezdomni i ze wszystkich narodów. Odwiedzają nas ludzie z całego świata i oni również świadczą o „wodach, w których muszą pływać”.

 

Ta rzeka wzbiera i przynosi życie wszędzie wszystkim, których dotyka. Oby dotykała również ciebie tam, gdzie jesteś.