NIECH POKÓJ BOŻY BĘDZIE Z WAMI

Modliłem się dużo, żeby Pan mi pokazał co chce wam powiedzieć. Kiedy tak rozmyślałem, Duch Święty pobudził mnie, żebym uważnie przeczytał Psalmy 33 i 34. Po przeczytaniu tych Psalmów od razu wiedziałem czego Pan ode mnie oczekuje.

Wierzę, że na następnych czterech stronach każdy czytelnik tego przesłania znajdzie bezpośrednie słowo od Pana. Bóg jest wierny i posyła swojemu ludowi słowo we właściwym czasie, a Jego Duch pokaże ci który z tych fragmentów jest skierowany do ciebie w tym czasie:

1. „Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą” (Psalm 33:18-20).

2. „Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie” (Psalm 33:9-11)

3. „Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego” (Psalm 34:5,7).

4. „Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich” (Psalm 34:16,18,20).

Niech Bóg błogosławi Swoje drogocenne Słowo dla twojego serca. On posyła Słowo i uzdrawia.