NIECH PAN WAS BŁOGOSŁAWI I ZACHOWA NA WSZYSTKICH WASZYCH DROGACH

Niedawno ponownie czytałem historię George’a Mullera, który w połowie 19 wieku opiekował się 2000 sierot w Anglii – jedynie przez wiarę w Boga. Muller był znany, jako człowiek, który otrzymywał odpowiedź na swoje modlitwy. Zanim umarł, zapisał w swoim notatniku ponad 50.000 odpowiedzi na modlitwy.

 

Zapytany, jak poznaje, czy dana sprawa jest wolą Bożą, Muller wymienia następujące kroki, które uważał za konieczne:

  1. Doprowadzam moje serce do takiego stanu, że nie mam już żadnej swojej woli odnośnie danej sprawy.
  2. Nie opieram się na uczuciach ani wrażeniu, bo to może otworzyć kogoś na wielkie zwiedzenie.
  3. Szukam woli Bożej poprzez, albo w połączeniu z Jego Słowem. Jeżeli szukasz odpowiedzi od Ducha, bez Słowa Bożego, otwierasz się na zwiedzenie.
  4. Zwracam uwagę na opatrznościowe (kierowane przez Boga) okoliczności.
  5. Proszę Boga w modlitwie, by objawiał mi Jego wolę.
  6. Staram się mieć czyste sumienie przed Bogiem i ludźmi.
  7. Zawsze, kiedy słuchałem człowieka, zamiast Boga, popełniałem poważne błędy.
  8. Działam tylko, kiedy mam pokój w sercu, po wielu modlitwach i oczekiwaniu na Boga z wiarą.

Ci, którzy chodzą wiarą, szukając tylko doskonałej woli Bożej, są często boleśnie doświadczani. W moim własnym życiu przekonuję się, jak ważna jest gorliwa modlitwa i czytanie Biblii. Niestety, obecnie niewielu Bożych ludzi modli się gorliwie. Zamiast tego wiele czasu poświęcają na oglądanie telewizji, a bardzo niewiele na oczekiwanie na Boga.

 

Kiedy ja poświęcam się modlitwie, moja wiara wzrasta. Kiedy karmię się Słowem Bożym, wzrasta moja ufność w Jego moc, która mnie przeprowadzi i pomoże. Pan staje się moim bankierem, moim doradcą i moim obrońcą.

 

Zobacz, że On chce czynić tak samo dla ciebie.