KOŚCIÓŁ TRIUMFUJĄCY

Obecnie powstaje triumfujący kościół, który wyłania się z wielkich doświadczeń wiary.

 

Ten kościół czasów ostatecznych wyłania się z pieców ognistych i długich dni utrapień. Pytasz, co Bóg planuje?

 

Ja widzę, że Duch Święty działa, prowadząc ludzi do całkowitego złamania. Prowadzi ich do ujawnienia słabości ich ciała, by On okazał się mocny. Widzę, jak doprowadza ludzi do końca ich możliwości, łamiąc ich upartość, aż ich nastawienie umysłu będzie, „Niech się dzieje Jego wola”. Widzę, jak prowadzi Jego ukochanych do miejsc doświadczeń tak trudnych, że tylko cud może ich wybawić. Przez to wszystko stają się zupełnie zależni od Pana we wszystkim.

 

Czy to opisuje twoją sytuację? Może chodziłeś z Jezusem przez lata i nigdy nie przeżywałeś takich doświadczeń, jak teraz. Spotykają cię rzeczy, które wydają się nie do pokonania, takie, z którymi tylko Bóg może coś zrobić. Zdajesz sobie sprawę, że tylko On może cię przez to przeprowadzić.

 

Teraz Islamiści przygotowują się na końcowy Jihad, by „zdobyć świat” dla Allacha. Po całym świecie powstają obozy szkoleniowe Islamistów z przesłaniem nienawiści, które charakteryzuje się ścinaniem głów.

 

Jednak Pan również szkoli ludzi, których będzie używał do uśmierzenia gniewu świata. Jak tego dokona? On ich szkoli i wyposaża w Jego miłość, dobroć i pokój. Nasz Bóg jest Bogiem miłości i On nie będzie używał bomb, karabinów czy oddziałów samobójców, ale ludzi zwycięskich, którzy są odważni w Panu i mają miłosierdzie.

 

Po całym świecie lud Boży przeżywa cierpienia, uciski i tortury bardziej, niż kiedykolwiek przedtem w ich życiu. Jednego jestem pewien: w intensywności tych duchowych i fizycznych walk, które obecnie dotykają ciało Chrystusa, jest Boży, odwieczny cel. „Miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami” (Psalm 145:9).