NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI POTĘŻNIE

Kiedy usiadłem, żeby napisać to przesłanie, Duch Święty pobudził mnie, żeby budować i zachęcać wszystkich czytelników. Naprawdę wierzę, że podane niżej słowo jest od Pana i modlę się, żebyś był tym zbudowany przez wiarę. Wierzę, że Duch Święty prowadził mnie, żeby się tym z wami podzielić:

Pierwsze słowo jest do tych, którzy są w niewoli grzechu, pożądliwości czy nałogu. Czujesz się pobity, brudny, bezradny. Szatan ci powiedział, że jesteś zły i że Bóg się odwrócił od ciebie.

Przypominam ci, co Bóg powiedział do grupy Izraelitów, którzy szli do niewoli Babilońskiej w rezultacie grzechów swojej przeszłości. Chociaż ci Izraelici byli poddani dyscyplinie z powodu swoich grzechów, Bóg nazwał ich „dobrym owocem.” Potem obiecał: „zwrócę na nich oko z myślą o dobrem ...odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię, dam im serce, aby mnie poznali ... będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem” (Jeremiasza 24:4-7).

Z twojej strony potrzebny jest tylko bogobojny smutek, pragnienie, aby być wolnym i tęsknota do Niego. On ciebie nie odrzuci, ale przemieni cię w nadprzyrodzony sposób i wybawi!

Mam też słowo dla tych, którzy odczuwają, że utracili kierunek. Czujesz się zmieszany z powodu wielu spraw w twoim życiu. Nie masz się do kogo zwrócić, a wydaje się, że niektóre sprawy wymknęły się spod kontroli. Zastanawiasz się głęboko w sercu czy jesteś poddany jakiejś szczególnej dyscyplinie, albo czy jest to Boży sąd.

Proszę przyjmij to słowo od Ducha Świętego: „Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Karć mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary, nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył!” (Jeremiasz 10:23-24).

Pan nie pozwoli, abyś został doprowadzony do rozpaczy czy beznadziejności. On nie dopuści do twojego życia niczego, co by cię zwiodło czy doprowadziło do pomieszania. On uczyni wszystko, co jest najlepsze dla ciebie, ale nigdy w gniewie. Bóg nie jest na ciebie zagniewany. On cię poprowadzi, jeżeli Mu zawierzysz, nawet mając słabą wiarę. Zaufaj Jego miłości.

To jest słowo, które Duch Święty mi dał, abym ci go przekazał. Niech ono cię zachęci i pomoże ci.