ZACHĘTA Z JEGO SŁOWA

Zachęcam byście poświęcili czas i przeczytali te mocne słowa z Psalmu 142 i 143 by wzmocnić swoją wiarę. Kiedy to czytałem, zastanawiałem się, co przeżywał Dawid, kiedy powiedział, „Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją” (142:4). Powtarza to w Psalmie 143:4 „Omdlewa we mnie duch mój, Trwoży się we mnie serce moje”. Dawid jakby mówi do Boga, „Tonę w moim problemie, jestem atakowany przez wrogów. To mnie poniża.” Wołał do Pana, „Słuchaj uważnie błagania mego, Bom bardzo udręczony,. . . Wywiedź mnie z więzienia” (142:7-8).
Kochani, te słowa są napisane dla nas, by nas pouczyć. To jest zachęta dla wszystkich Bożych ludzi, którzy są przytłoczeni kłopotami i utrapieniami.
Prawdą jest, że większość z nas żyje w świecie, gdzie życie może być czasami absolutnie przytłaczające. Tak, jak Dawid, napotykamy powodzie kłopotów; jesteśmy utrapieni nawet w naszej sprawiedliwości..
To właśnie w takich chwilach uczymy się szukać Boga i wołać do Niego w naszym bólu. Dawid powiedział, „Wylewam przed nim moją prośbę I o niedoli mojej jemu opowiadam” (142:3). „Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie” (143:1). Czy nawet teraz jesteś przygnieciony okolicznościami w twoim życiu? Zrób to, co Dawid:
„Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia” (143:6).
Bądź dobrej myśli. Bóg ma wszystko pod kontrolą! On zaspokoi twoją potrzebę we właściwym czasie.