WZRASTANIE W SIŁĘ

Dawid mówi, " Jak wielka jest dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie! Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego" (Psalm 31:20-21).
Kiedy uderza wściekły sztorm, będziemy potrzebowali nasze osobiste źródło siły. Kiedy jesteśmy w centrum burzy, to nikt z nas nie będzie mógł przetrwać korzystając z siły kogoś innego. Nie będziemy w stanie czerpać z siły naszego współmałżonka, naszego pastora, naszego przyjaciela, nawet Bożego proroka.
Ta prawda jest zilustrowana w podobieństwie o głupich pannach. Kiedy te panny chciały pożyczyć oleju od mądrych, usłyszały: "Idźcie i same sobie kupcie olej. Nie mamy tyle, żeby starczyło dla nas i dla was" (Zobacz Mateusza 25:9).
Czy słyszysz co Jezus mówi w tym podobieństwie? Ostrzega wszystkie Swoje dzieci: Nikt inny nie ma wystarczającej wiary, żeby ciebie nieść. Musisz mieć własne źródło wiary i ufności we Mnie."
Jest to takie proste: Musisz mieć swoje własne źródło siły. Nie możesz tego uzyskać tylko przez czytanie książek, czy słuchanie kazań i/lub wykładów na taśmach. Nie możesz też tego osiągnąć tylko poprzez zaangażowanie w społeczne uwielbianie, czy wykonywanie dobrych uczynków. Ta siła pochodzi z przebywania sam na sam z Panem w Jego obecności.
Mówię teraz do każdego chrześcijanina: To jest czas dla ciebie, żeby się przybliżyć do Jezusa. Potrzebujesz Jego obecności bardziej niż kiedykolwiek dotąd!
Psalmista mówi o tych, którzy ukazują się przed Panem na Syjonie: "Z mocy w moc wzrastają" (Psalm 84:8). Mówi nam, "Modlący się wierzący nie osłabnie w trudnych czasach. Będzie coraz mocniejszy i mocniejszy, ponieważ ufa Bogu."