NIGDY NIE REZYGNUJ!

W Księdze Objawienia Chrystus mówi o Sobie, jako tym, „KTÓRY OTWIERA I ZAMYKA DRZWI” (patrz Obj. 3:7). To był list wysłany do wierzących w starożytnej Filadelfii, do kościoła, który Pan pochwalił, że zachowali słowo Jego cierpliwości i nigdy nie zaparli się Jego imienia. Po prostu, w najtrudniejszych czasach ci ludzie stali wiernie na Słowie Bożym. Oni nie oskarżali Pana, że ich zaniedbuje, albo jest głuchy na ich wołanie.
Na pewno szatan kłamał o nich. Jego moce ciemności, duchy kłamliwe, wylewające się z czeluści piekła mówiły, że Bóg zamknął wszystkie drzwi, że nie jest godzien czci i wiary. Ale ci wierzący, o których Jezus powiedział, że mają niewielką siłę, ufali i czekali cierpliwie na Boga, by On włożył klucz do drzwi i otworzył je. On ma klucz do każdych zamkniętych drzwi – i tylko On zostawia przed nami otwarte drzwi.
Oto co Pan im obiecał i to jest też obietnica dla nas:
„Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi” (3:10).
Ale ty – ponieważ ufasz Jego obietnicom i jesteś gotów umrzeć w wierze, nawet jeżeli nie zobaczysz wypełnienia obietnic – będziesz zachowany od pokuszenia, by popaść w niewiarę. Bóg słyszał twoje wołanie i On  zna czas i godzinę, kiedy otworzyć wszystkie drzwi. A więc nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie wątp. Stój na Jego obietnicach. On cię nie zawiedzie!