SPROWADŹCIE KRÓLA Z POWROTEM! - Carter Conlon

„Zaczął się cały lud we wszystkich plemionach izraelskich sprzeczać, mówiąc: Król wyrwał nas z ręki wrogów naszych, on wyzwolił nas z ręki Filistyńczyków, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem; Absalom zaś, którego namaściliśmy na króla nad sobą, poległ w bitwie; dlaczego więc ociągacie się, aby króla sprowadzić z powrotem? Król Dawid zaś posłał do Sadoka i do Ebiatara, kapłanów, takie wezwanie: Porozmawiajcie ze starszymi judzkimi i zapytajcie ich: Dlaczego wy macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem do jego domu, skoro odnośne słowo całego Izraela doszło już do króla, do jego domu?” (2 Sam 19:9-11).
Król Dawid, który jest typem Chrystusa, wysłał wiadomość do tych, którzy mieli duchowy wpływ i władzę: „Dlaczego wy macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla?”
To powinno być też wołaniem wszystkich naszych serc – „Sprowadźcie króla!” Płacz trwa w nocy, ale wy i ja mamy nadzieję, tak jak w przypadku Dawida, że nasz naród zrozumie, co utracił i znowu sprowadzi Króla! Sprowadźcie Króla, który uzdrawia, który uwalnia, który przywraca wzrok. Sprowadźcie Króla, który otwiera bramy więzienia i wkłada nową pieśń w każde serce. Sprowadźcie Króla na nasze ulice, do naszych szkół i uczelni!
Oczywiście to zaczyna się od ciebie i mnie – w naszym osobistym życiu. Musimy zejść z naszych dachów i odwrócić nasze oczy od rzeczy, na które nie powinniśmy patrzeć. Gdzie zawiedliśmy, gdzie odeszliśmy lub utraciliśmy naszą gorliwość dla królestwa Bożego – tam sprowadźcie Króla! Tam, gdzie nasze serca oziębły w trosce o zgubionych i biednych – sprowadźcie Króla! Zapewniam was, że kiedy Król wróci do domu, będzie radość, tańce i okrzyki zwycięstwa, jakich nigdy nie widzieliśmy! Alleluja!
Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.