„PANIE, PORUSZ NAS” - Jim Cymbala

Do wierzących w Tesalonikach Paweł napisał, „Ducha nie gaście” (1 Tes 5:10). Chociaż Duch Święty jest w pełni Bogiem, to zupełnie możliwe jest, by wierzący jak ty i ja przeszkadzał w Jego działaniu i gasił Jego święty ogień.
Niektórzy ludzie fałszywie wierzą, że cokolwiek Bóg chce czynić, to uczyni. Zwróćcie uwagę na zaproszenie Jezusa do Jego kościoła w Laodycei: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Obj. 3:20). Jeżeli On jest Chrystusem i jeżeli chce wejść, dlaczego po prostu nie wejdzie? Dlaczego ma pukać i prosić? To jest tajemnica Bożej suwerenności i naszej wolnej woli. My musimy Mu odpowiedzieć, albo ominie nas zaplanowane przez Niego błogosławieństwo.
Kiedyś Paweł powiedział do Tymoteusza, by rozniecał żar, by ogień płonął (patrz 2 Tym 1:6) My musimy robić to samo! U niektórych z nas ten żar ledwie się tli i musimy się o to zatroszczyć, rozniecać, dmuchać w te węgielki, by rozpaliły się w otwarty ogień.
Potrzebujemy ognia Ducha Świętego, by zmieniał nasze życie i nasze zbory. Potrzebujemy, by rozlał się na nasze miasta tak, by Chrystus mógł być uwielbiony. Niech to będzie dzisiaj naszą modlitwą: „Boże, poślij ogień. Wypalaj, przenikaj, zmieniaj, odnawiaj i oświecaj. Uczyń to, co obiecałeś i na co my czekamy w imieniu Chrystusa.”
Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.