UŻYWAJ SŁOWA BOŻEGO, ŻEBY WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ

Duch pokazywał mi wyraźnie, że moje modlitwy są zupełnie daremne, jeżeli nie modlę się za wiarą. Mogę płakać, pościć, przeżywać agonię i walczyć w modlitwie, ale to wcale nie robi wrażenia na Panu - jeżeli nie robię tego z prostą wiarą jak dziecko.
Słowo mówi, "Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, [wątpiący] że coś od Pana otrzyma" (Jakuba 1:7).
Pan nam nakazuje, żebyśmy Mu ufali. Ale my często mamy tak mało ufności w Nim, tak mało wiary w Jego gotowość i pragnienie, aby odpowiedzieć na wołanie naszych serc. Kiedy dojdziemy do nieba, będziemy zaskoczeni, gdy odkryjemy te wszystkie błogosławieństwa, pokój, radość i moc jakie były do naszej dyspozycji, ale z nich nie korzystaliśmy z powodu naszej słabej wiary.
Zachęcam was do pomnażania waszej wiary. Proś Pana, żeby napełnił twoją duszę zaufaniem, że On jest gotowy, aby odpowiedzieć na twoje szczere modlitwy.
Czy chcesz wzrastać w wierze? Kiedy będziesz się znowu modlił, używaj następujących fragmentów Biblii, żeby rozmawiać z Panem. On się nie zaprze Swojego Słowa.
  • "Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze" (Psalm 68:9).
  • " Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem" (Psalm 91:4).
  • " Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję" (Psalm 56:4).
  • " Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają" (Księga Przysłów 30:5).
  • " Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.  Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły . . .  wysłucham was.  A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem" (Jeremiasza 29:11-13).
Trzymaj się przez wiarę! On ci odpowie.