ZDOBYWANIE DUCHOWEGO AUTORYTETU

Kiedy uczniowie byli bezsilni wobec nieprzyjaciela, Jezus powiedział im, że władza nad szatanem przychodzi tylko przez modlitwę i post. Dlaczego tak jest? Uważam, że dlatego, iż Jezus chce czasu, by pracować w naszym wewnętrznym człowieku. Chce, by nasze serca były całkowicie nastawione na Niego. Nie możemy otrzymać żadnego duchowego autorytetu bez stałej społeczności z Nim.

Jak chcemy wypędzić szatana z naszych kościołów, naszych domów, naszych uwikłanych dzieci, jeżeli nie modlimy się? Jak mogą rodzice oczekiwać, że Bóg da im duchową moc, kiedy sami się kłócą, walczą i plotkują w obecności swoich dzieci? Jak mogą oczekiwać autorytetu, kiedy popijają, a potem wpadają w złość, kiedy ich dzieci palą trawkę?

Jezus mógł śmiało powiedzieć, „Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie” (J 14:30). Jeżeli nie możesz tego powiedzieć o sobie, pozostaniesz bez mocy, a szatan będzie panoszył się w całej twoje rodzinie.

Piotr daje nam klucz do duchowego autorytetu, kiedy pisze, „Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani” (1 Pt 3:1). Wyrażenie bez słowa oznacza styl życia lub zachowania. Ja uważam, że Piotr mówi o Oblubienicy Chrystusa. Przedstawia tu żonę, która posiada duchowy autorytet.

Ta kobieta jest uległa swojemu mężowi, gdyż Biblia to nakazuje. Ponieważ pozwala, by rządziło nią Słowo Boże, jej „wewnętrzny człowiek” upodabnia się do Niego. Piotr mówi, że taka kobieta nie musi strofować ani wygłaszać kazań swojemu mężowi. Ona będzie w stanie zdobyć go dla Chrystusa, sama nic nie mówiąc. Jak? Jej świadectwem jest cicha elokwencja i siła jej bogobojnego życia. Mąż takiej żony może być obcesowy i władczy. Ona może będzie musiała ugryźć się w język wiele razy. Ale ponieważ jest uległa – Słowu Bożemu i w rezultacie, swojemu mężowi – zdobywa duchowy autorytet każdego dnia. W niej uwalnia się potężna moc, która wzmacnia jej autorytet nad nieprzyjacielem, który kieruje jej mężem.