DOŚWIADCZONY I OCZYSZCZONY

Co jest potrzebne, by zdobyć ginący i cierpiący świat? Małej armii żołnierzy, którzy byli w szkole cierpienia i doświadczeń! Bóg szuka tych, którzy zgodzą się być wypróbowani przez ogień, których wiarę On może oczyścić, by była jak czyste złoto.

Przez lata mojej służby zauważyłem pewien schemat w życiu większości chrześcijan. Prawie natychmiast, kiedy Bóg nas zbawi, prowadzi nas na pustynię doświadczeń. Dlaczego? Ponieważ Bóg szuka ludzi, którzy Mu zaufają w sytuacjach niemożliwych, przed całym światem. Tak było nawet w życiu Jezusa. Kiedy nasz Pan wyszedł z wody po chrzcie, był prowadzony przez Ducha na pustynię, gdzie był mocno doświadczany (patrz Łk 4:1-2).

Widzimy też takie zaufanie demonstrowane przez Daniela. Zazdrośni współ-rządzący uknuli spisek na niego, przekonując króla Dariusza, by zakazał modlitwy przez trzydzieści dni. Tak, jak się spodziewali, Daniel nie przestrzegał tego zakazu i modlił się trzy razy dziennie. Chociaż król Dariusz poważał Daniela, był zmuszony przez własny dekret, by wrzucić tego bogobojnego człowieka do jamy lwów.

Daniel był w pełni świadomy, że karą za nieprzestrzeganie tego zakazu była śmierć. Ale on nigdy nie przestał się modlić, ponieważ ufał Bogu. On wiedział, że Pan go przeprowadzi przez to doświadczenie.

W tym czasie król Dariusz obserwował Daniela z niecierpliwością. Próbował wszystkiego, by uchronić Daniela, ale nie mógł. Wreszcie, zanim Daniel został wrzucony do jamy lwów, król zapewnił go, „Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, wyratuje cię: (Dan 6:16).

Jeżeli mówisz temu światy, że Jezus jest twoim Panem, twoim Zbawicielem i Uzdrowicielem, Bogiem, który może uczynić to, co niemożliwe, będą cię obserwować, by zobaczyć, jak reagujesz w niemożliwych sytuacjach. Ich oczy są skierowane na każdego, kto chlubi się Boża dobrocią, mocą i chwałą. Patrzy też diabeł, w nadziei, że twoja wiara zawiedzie.

Psalmista napisał, „Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie!” (PS 31:20). Co to jest ta „wielka dobroć”, którą Bóg okazuje tym, którzy Mu ufają w czasach doświadczeń? To niepodważalne, wspaniałe świadectwo dla świata, że twoja wiara może przetrwać każdą sytuację.

Jak Bóg zareagował na wiarę Daniela? Zamknął paszcze głodnych lwów (patrz Daniel 6:22).