POCHŁONIĘTY MIŁOŚCIĄ DLA BOGA by Gary Wilkerson

W naszej kulturze jest wiele głosów nawołujących nas do tego, żebyśmy mieli jak najlepsze życie. Ten koncept przeniósł się do sposobu podejścia wielu chrześcijan do kościoła. Uważają, że Bóg powinien ich błogosławić we wszystkim, czego pragną w życiu. Ale Bóg nas w ten sposób nie błogosławi. Tak, On chce naszego dobra – ale imię, które ma być podniesione jako nasz punkt skupienia to Jego imię, nie nasze.

Kiedy Jezus powywracał te wszystkie stoły w świątyni, zawołał: „Zabierzcie te rzeczy stąd!” (Jana 2:16). Podobnie dzisiaj, nasze świątynie mają być oczyszczone ze wszystkiego, co zajmuje miejsce Jego należnego panowania. Bóg posyła Jezusa, żeby nas oczyścić z tych rzeczy, żeby przygotować miejsce dla tych rzeczy, którymi On nas chce wypełnić. On chce, żeby nasza świątynia na nowo była domem modlitwy, wiary i zwycięstwa królestwa.

„Jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane, 'Żarliwość od Twój dom pożera Mnie'” (Jana 2:17). Kiedy Jezus wypędził wekslarzy, Jego uczniowie otrzymali obraz tego czym tak naprawdę jest pasja dla Boga. Działania Jezusa wydawały się ostre, ale w rzeczywistości one demonstrowały Bożą łaskę i miłość.

Wielu chrześcijan dzisiaj myśli o Bożej łasce jako o wygaszającej pasji, zamiast zapalającej. Ale łaska nigdy nie miała na celu tego, żeby nas pozostawić w miejscu apatii. Prawda jest wręcz odwrotnością: Kiedy Boża łaska dotyka naszego życia, to wlewa w nas nową gorliwość. Czyni nas bardziej obrzezanym w sercu, bardziej pragniemy czystego życia, jesteśmy bardziej gorliwymi, aby Duch Święty działał w nas i przez nas.

Właściwie, łaska wywołuje silne emocje. Pismo mówi, że kiedy uczniowie Jezusa widzieli swojego Pana w akcji, to „przypomnieli sobie.” Ci oddani Bogu ludzie zapomnieli jak wygląda gorliwość dla Boga.. Teraz, kiedy Jezus wypędził wekslarzy, ich serca zostały pobudzone poprzez przypomnienie, „Takie jest znaczenie tego, żeby być pochłonięty miłością dla Boga!”

Czy zostałeś okradziony z twojej gorliwości? Czy niedbałe chrześcijaństwo lub materializm pokonały twoją pasję dla Jezusa? Zaproś Go dzisiaj, żeby powywracał te stoły w twoim sercu. Niech Jego Imię panuje niepodzielnie w twoim uwielbianiu i niech wzbudza silne emocje. I niech on przypomina ci tę gorliwość, która pożera twoje serce, aby służyć twojemu wielkiemu i świętemu Bogu. Amen!