ODDANY JEGO DOBROCI by Nicky Cruz

Od momentu kiedy oddałem swoje serce Jezusowi, wiedziałem jak niewiele byłem w stanie wnieść do naszych relacji. Jest wielu ludzi bardziej utalentowanych niż ja, bardziej wymownych za kazalnicą, lepiej się prezentują, mają więcej wiedzy teologicznej. Są to ludzie z większymi darami, które mogą złożyć u stóp Jezusa. Ale ja przynoszę serce, które jest kompletnie i całkowicie oddane Jego dobroci! Jestem tak zakochany w Jezusie, że czasami wydaje mi się, że moja pierś rozsadzi moje ciało. Moje kości nie są wystarczająco wielkie, żeby objąć moją adorację. Moje słownictwo nie potrafi wyrazić głębi mojego uwielbienia! Moje słowa nie wystarczą, aby określić miłośc i poświęcenia, jakie odczuwam w swoim sercu. Są takie chwile, kiedy wołam w agonii, bo nie potrafię w pełni wyrazić mojej miłości!

Kiedy czytam Psalmy Dawida, odczuwam takie pokrewieństwo. Chciałbym mieć jego zdolności do przedstawienia swoich uczuć dla Boga, z taką elokwencją i wdziękiem. Chciałbym umieć pisać tak jak on to robił. Grać na harfie tak jak on grał. Nie mogę powiedzieć, że podzielam jego talent, ale myślę, że podzielam jego serce. Wiem co on przeżywał. Rozumiem co on musiał czuć, siedząc samotnie w swoim zimnym, ciemnym pałacu, tęskniąc do prostszego życia, tęskniąc za Bożą bliskością i przychylnością.
I dlatego Bóg go tak bardzo kochał. Dlatego Bóg nazwał Dawida mężem według Swojego serca.

Czy możecie sobie wyobrazić większy komplement? Czy możecie pomyśleć o czymś, co Bóg mógłby powiedzieć o kimś, co by miało większą wagę? Bóg kochał serce Dawida. Miał z nim społeczność. Tych dwoje miało ze sobą najbardziej intymne i mocne relacje. Bóg rozmawiał z Dawidem nie ze względu na jego wygląd czy wielkie czyny, lub siłę, ale ze względu na stan jego serca. To była miłość duchowa.

Czy jest wyższy poziom komunikacji ze Stwórcą? Czy człowiek może dostać się bliżej do Boga, niż to kiedy dzieli intymność i myśli Jego serca? Czy my nie pragniemy tego, żeby Bóg nam powiedział: „Kocham twoje serce”?

__________

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.