PRAWDZIWY DUCHOWY AUTORYTET

Większość z nas kojarzy moc z czymś widzialnym, cielesnym, powodującym trzęsienie ziemi. Ale to nie jest prawdą w odniesieniu do duchowego autorytetu. Piotr mówi, że Bóg powierza duchowy autorytet dla „wewnętrznego człowieka serca, w którym nie ma zepsucia, ale ma cichego i łagodnego ducha” (1 Piotra 4).

Greckie słowo, którego używa Piotr, mówiąc o łagodności oznacza delikatność. A słowo użyte jako cichość oznacza pewność, niezachwianie. Piotr mówi tu o sercu, które ma zawsze pokój w swojej pozycji w Chrystusie. Takie serce posiada prawdziwy duchowy autorytet.

Oczywiście, to się nie zgadza ze świecką filozofią na temat mocy i autorytetu. Świat nam mówi, „Upominaj się o swoje! Używaj mocy poprzez zawstydzanie. Kontaktuj się wzrokiem, używaj języka ciała, poniżaj innych. Stawiaj swoje potrzeby na pierwszym miejscu.” Widzimy odbicie takiego podejścia na okładkach płyt dzisiejszych grup muzycznych. Członkowie zespołów robią groźną minę, grożą, „krzyczą.” Dla nich taka postawa równa się autorytet.

Nasza postawa jako wierzących jest zupełnie inna. My szukamy mocy i autorytetu tylko w jednym celu; żeby szatan musiał uciekać. Chcemy móc stawić czoła jego atakom na nasze życie, nasze kościoły, nasze rodziny. I musimy przyznać, że bez ducha łagodności i cichości w naszym ukrytym człowieku nie mamy prawdziwej mocy.

Dawid pisze, „prawica twoja wspiera mnie, a łaskawość twoja czyni mnie wielkim” (Psalm 18:36). Zwrot „czyni mnie wielkim” tutaj znaczy „Obfite pomnożenie miłosierdzia dla innych.” Dawid stwierdza, „Panie, Twoja łagodność dla mnie zwiększyła moje zdolności do okazywania miłosierdzia.”

Pomyśl o tym, co tu mówi Dawid. Ten król wątpił w Bożą wierność dla Izraela. Popełnił cudzołóstwo, a potem nawet zamordował człowieka, żeby zakryć swój grzech. Jednak Pan okazał Dawidowi niesamowite miłosierdzie i przebaczenie.

Dawid był zaskoczony tym jak delikatnie i z jaką miłością Bóg go traktował w tym strasznym czasie. A teraz powiedział: „Pan był tak łagodny w Swoim postępowaniu ze mną. Jak bym ja mógł kiedykolwiek być szorstki dla kogoś, kto przechodzi przez to, co ja znosiłem? Boża łaska dla mnie powiększyła moje serce, więc teraz ja chcę okazywać delikatność dla innych – dla mojego współmałżonka, moich dzieci, wszystkich.”