TRZY BOCHENKI by Carter Conlon

Biblia mówi nam, że pewien człowiek przyszedł o północy i powiedział, „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać” (Łk 11:5-6). Jezus nigdy nie rzucał pustymi cyframi, więc musi to mieć znaczenie. Ponadto, nie znam nikogo, kto mógłby na raz zjeść trzy bochenki chleba. Do czego więc On tu nawiązuje?

Ja widzę to w taki sposób: Pierwszy bochenek reprezentuje współczucie Boga Ojca. Pismo mówi nam, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny)J 3:16). Ty i ja potrzebujemy współczucia od Boga, bo to odciągnie nas od życia dla siebie samych. Współczucie Boże powoduje, że idziemy dalej, mówiąc nie tylko, „Daj nam chleba, daj nam uwolnienie, przebacz nam.

Kiedy idziemy poza nasze interesy, ze współczuciem Bożym, dochodzimy do tego, co według mnie reprezentuje drugi bochenek: odwagę Syna. Kiedy Jezus był w Ogrodzie Getsemane, powiedział, „Ojcze! Jeżeli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty” (patrz Mk 14:36). Ty i ja potrzebujemy tej samej odwagi, by złożyć naszą własną wolę i przyjąć Bożą – żyć jako Jego świadkowie w tej generacji. Będziemy potrzebować nadnaturalnej siły, by iść w miejsca publiczne i stanąć za Chrystusem wśród wrogiej generacji tych, którzy odrzucają zbawienie.

W świetle tego dziękuję Bogu, że jest jeszcze trzeci bochenek: Moc Ducha Świętego. To obietnica Pana dla tych, którzy należą do Niego i są ochotni, by angażować się w Jego pracę na ziemi. To jest dla tych, którzy wchodzą do komory modlitwy nie tylko z własnymi potrzebami. Są raczej poruszeni potrzebami tej generacji. To są ludzie, którzy będą mieć moc w swoich modlitwach.

__________ 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.