BUDOWANIE OŁTARZA by Claude Houde

Spotkajmy się jeszcze raz z Abrahamem. On ma dla nas poselstwo. Nauczy nas o wierze, żeby odbudować i odebrać. W odpowiedzi na wezwanie i obietnice Boże, „ Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę: będę ci błogosławił, tak że staniesz się błogosławieństwem” (1 Mojż. 12:1-2). Abraham robi coś szczególnego i niezwykle ważnego – buduje ołtarz dla Pana (zobacz 1 Mojż. 12 i 13 rozdział).

Ołtarz był świadectwem, publicznym poświęceniem, przysięgą. To tak jakby Abraham powiedział, „To jest wyraz mojej wiary. Chcę, żeby wszyscy ludzie, którzy widzą ten ołtarz wiedzieli, że nie wstydzę się ogłaszać, że należę do Boga. Wierzę w Niego; moja wiara opiera się na Jego obietnicach.”

To zrozumienie „Ołtarza Pana” było niezmiernie intensywne, poważne i wiążące w życiu Abrahama i Żydowskiej kulturze w czasach Abrahama. Właściwie „budowanie ołtarza” oznaczało bycie wiernym, uczciwym i poważnym przed Bogiem; bycie szczerym i podejmowanie decyzji całym sercem przed Bogiem w prawdzie i poświęceniu.

Wiem dobrze, że wielu czytających to rozważanie żyje z takim sercem dla Boga. To nie jest po to, aby się chełpić i pokazać; naprawdę chcesz podobać się Bogu, być posłusznym Jemu i być wiernym Jego woli i Jego Słowu. Jesteś szczery; twoje poświęcenie jest autentyczne.

Zbudowałeś ołtarz wiary, uwielbienia, hojności, przebaczenia i poświęcenia przed Bogiem. Żyjesz wiarą, że „Ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło doprowadzi go też do zakończenia na dzień, kiedy staniemy przed Jezusem Chrystusem” (Filipian 1:6). Ponad uznanie, sukcesy w karierze czy promocje, jakie możesz osiągnąć na tej ziemi, żyjesz każdy dzień, aby słyszeć Jego głos, który ciebie zaprasza do przedsionków następnego życia, takimi słowami, „Dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości twojego Pana” (Mateusza 25:21).

Zbudowałeś ołtarz przed Bogiem!
__________
Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.