SIEWCY CZASÓW OSTATECZNYCH

Pan będzie miał wielki tłum ochotnych siewców w dniach ostatecznych!

„I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25:20-23).

Udowodnię wam, że prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa nie pójdzie ze skamlaniem! On nie będzie pokonany ani niepełnosprawny z powodu fali nieprawości. Nie będzie słaby ani zbity przez moce demoniczne. Nigdy! To podobieństwo udowadnia, że na końcu Bóg będzie miał owocne i chwalebne żniwo. Dwóch z trzech sług Pana stanie na Sądzie z owocem i pełnią radości – szczęśliwi z wielkiego żniwa. Oni nie będą tracić gruntu pod nogami. Będą mówić, „Zdobyłem! To, co Bóg mi dał, pomnożyłem.” Oni będą „dobrzy i wierni”, a nie odstępczy czy martwi. Nie będą przygnębieni, zrozpaczeni lub zniechęceni, a raczej będą mieć radość od Pana.

Jezus jest tym człowiekiem udającym się do dalekiego kraju (patrz Mt 25:14), który „po długim czasie” powróci i rozliczy Swoich sług (patrz Mt 25:19). My jesteśmy „tymi Jego”, a talenty reprezentują miarę łaski i objawienia Jezusa. Mamy rozkaz, by iść i siać to objawienie. Niektórzy mają większe objawienie Jezusa, niż inni – ale wszyscy musimy siać.