NADEJDZIE TAKI DZIEŃ by Jim Cymbala

Nadejdzie taki dzień, mówi apostoł Paweł, kiedy „to wyjdzie na jaw w jego dziele; Dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze” (1 Kor 3:13-14) Złoto, srebro i drogocenne kamienie przetrwają, ale drewno, siano i słoma pójdą z dymem.

Paweł nie mówi, że ilość naszej pracy będzie testowana. On nie mówi nic o liczbach i celach. Natomiast wszystko będzie testować jakość naszej pracy.

Warren Wiersbie (były pastor Moody Church w Chicago i mówca w radiowych programach Back to the Bible) przekazał interesującą obserwację na ten temat dla pracowników Brooklyn Tabernacle. „Jaka jest różnica między tymi materiałami, prócz oczywiście tego, że jedna grupa jest ognio odporna, a druga nie? Myślę, że ważne jest to, iż drewno, siano i słoma występują w obfitości … zaraz za naszymi drzwiami lub niedaleko od nas. W każdym lesie, na każdym polu jest tego dostatek. Ale jeżeli chcesz złota, srebra i drogich kamieni, musisz kopać głęboko. Musisz je zdobywać wielkim wysiłkiem. One nie leżą byle gdzie. Musisz wejść głęboko do ziemi.”

Dla mnie te słowa są głębokie. Duchowa „konstrukcja” z drewna, siana i słomy powstaje łatwo – niewiele pracy, niewiele szukania, żadnych trudów i bólów rodzenia. Wystarczy to rzucić i będzie wyglądać właściwie – na chwilę. Ale jeżeli chcesz budować coś, co przetrwa w Dzień Sądu, to kosztuje o wiele więcej.

W tym dniu nie będzie miało znaczenia co inny chrześcijanin o tobie myśli. Nie będzie miało znaczenia co doradzali eksperci od marketingu. Ty i ja staniemy przez Tym, którego oczy są jak „płomień ognia”. Nie zmiękczymy Go słowami o tym, jak błyskotliwą mieliśmy strategię. Staniemy przez Jego przeszywającym spojrzeniem.

On zapyta tylko czy byliśmy odważnie wierni jego Słowu.

__________

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.