MIECZ PANA by Carter Conlon

„Gdy tedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej - a właśnie rozstawiono straże - zadęli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadęły w trąby trzy hufce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali: Miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali wokoło, krzyczeli i uciekali” (Sdz 7:19-21).

Cała armia wroga uciekła przed Gedeonem i jego trzystu! Na odgłos trąb Izraelici rozbili dzbany, które mieli w rękach – co reprezentuje rozbicie wszelkich ludzkich pomysłów, ludzką kruchość, poczucia niegodności. Oni to wszystko rozbili i podnieśli pochodnię, która była wewnątrz glinianego naczynia, a to było symbolem mocy Bożej.

„Miecz Pana i Gedeona”, wołali. To odnosi się do mocy Bożej w ludziach, którzy Mu wierzą. Kiedy postanowisz stanąć w miejscu publicznym i nie będziesz krył świadectwa Bożego, Bóg uczyni dla ciebie to, co uczynił dla Gedeona i jego armii – pośle zamieszanie w szeregi nieprzyjaciela! Biblia mówi nam, że Midianici zaczęli walczyć między sobą. Nastało zamieszanie, ponieważ na ziemi pojawiło się widzialne świadectwo Boże – poprzez ludzi, którzy po prostu wierzyli Bogu pomimo swoich słabości i kruchości.

Takie samo niesamowite zwycięstwo jest dostępne dla ciebie i dla mnie dzisiaj. Wszystko, co kiedykolwiek było potrzebne, jest dla kogoś – a być może dla dziesięciu lub pięćdziesięciu czy stu – by mogli powstać i ogłosić „Ja wierzę w Boga! Wierzę, że Bóg może wziąć moje życie i spowodować zmianę. Wierzę, że On może w moje serce włożyć współczucie i dać mi głos w tym pokoleniu. Wierzę Mu nawet w mojej niewystarczalności. Wiem, że nie mam dużo, ale wierzę, że Bóg może dać mi wszystko, czego potrzebuję.”

Nawet teraz wyobrażam sobie, jak piekło drży, bo wróg wie co się stanie, kiedy ty i ja zaczniemy tak wierzyć!

__________
Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.