CZY ZYSKAŁEŚ SERCE PANA?

„Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa” (Filipian 3:8).

Czy zyskałeś serce Pana? Apostoł Paweł określił cel wyrzeczenia się swojego przeszłego życia w taki sposób: „Abym zyskał Chrystusa.” Był on całkowicie pojmany przez Chrystusa, a jego oczy były skierowane tylko na Pana.

Dlaczego Paweł odczuwał potrzebę „zyskania” Chrystusa? Chrystus już objawił Siebie nie tylko dla apostoła, ale w nim. Pomimo tego, Paweł postanowił zdobyć serce i miłość Chrystusa.

Cała istota Pawła – jego służba, jego życie, każdy jego cel w życiu – były skoncentrowane tylko na tym, aby podobać się jego Mistrzowi i Panu. Dla niego wszystko inne było śmieciami! Ja uważam, że jednym z powodów dlaczego Paweł nigdy się nie ożenił było to, że chciał mieć więcej czasu, żeby troszczyć się „o rzeczy Pana, jak mogę się więcej podobać Panu” (1 Kor. 7:32). Zachęcał też innych w tym samym kierunku „Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu” (Kolosan 1:10).

Czy jest to biblijne – to „zdobywanie serca Jezusa”? Czy nie jesteśmy przecież wszyscy obiektem Bożej miłości? Oczywiście, Jego bezwarunkowa miłość jest skierowana do całej ludzkości. Ale jest też inny rodzaj miłości - taka gorąca miłość, jaka zachodzi pomiędzy mężem i żoną – i tylko niewielu jej doświadcza.

Ta miłość jest opisana w Pieśni nad Pieśniami, gdzie Salomon jest przedstawiony jako typ Chrystusa. W tym fragmencie Pan mówi o Swojej oblubienicy: „Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest twoja miłość. . . moja oblubienico, o wiele słodsza jest twoja miłość niż wino!” (Pieśń nad Pieśniami 4:9-10). Później mówi: „ Odwróć oczy ode mnie, bo mnie przerażają” (6:5). Jego oblubienica odpowiada: „ Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie” (7:11).

Ja wierzę, że oblubienica Chrystusa będzie się składała ze świętych ludzi, którzy żyją ku upodobaniu Pana, tak posłusznie, tak oddzieleni od wszystkiego innego, że Jego serce będzie zachwycone. To słowo „zachwycone” jakie jest użyte w tym wersecie oznacza „Ukradło moje serce.” Naśladowcy Chrystusa kradną Jego serce jednym spojrzeniem (Pieśń nad Pieśniami 4:9). To jedno spojrzenie oznacza skierowanie umysłu tylko na Chrystusa.