OSTATECZNE PRZEJŚCIE

„Gdy zaś stopy kapłanów, niosących Skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani, niosący Skrzynię Przymierza, szli przed ludem,. . . stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan” (Jozuego 3:13,14,17).

Przejście przez Jordan jest typem wejścia do wolności w Chrystusie. Bóg nas zawsze wyprowadza z czegoś po to, aby nas wprowadzić do Siebie! Nie wystarczy wyrwać się z mocy szatana i z więzienia zniewolenia; musimy również wejść w zmartwychwstałe życie Chrystusa. Tutaj Kanaan nie reprezentuje nieba, gdyż ten kraj jest miejscem duchowej walki. Ale jest to miejsce, gdzie Jezus chce, abyśmy cieszyli się dobrocią Jego zwycięstwa, miejscem radości, zadowolenia i spełnienia.

Kiedy Izrael doszedł do Jordanu, to nie prowadził ich już obłok w dzień i słup ognia w nocy, (zobacz 2 Mojż. 13:21), ale Arka Przymierza. Widzimy Arkę – typ Jezusa- który wchodzi do Jordanu, zanurzając się w śmierci i mówi: „Pójdźcie za Mną!” To Jezus zaprasza nas, abyśmy się ochrzcili w Niego.

Wychodząc z Jordanu, Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, która jest typem trwania w Chrystusie. „- Lud wyszedł z Jordanu . . . i rozłożył się obozem w Gilgal” (Jozuego 4:19). W tym punkcie byli oni zabezpieczeni przez krew, wybawieni z mocy wrogów i podniesieni do nowego życia w Bożej ziemi mleka i miodu.