WIELKA WIECZERZA by Carter Conlon

„Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe” (Łuk. 14:16-17).

Inaczej mówiąc, człowiek wysłał zaproszenie na swój wielki bankiet, podobnie jak Pan zaprasza ciebie i mnie, byśmy przyszli na Jego niesamowitą ucztę życia i siły. Tam można znaleźć wizję, kierunek, zaopatrzenie i przyszłość. Wszystko jest gotowe.

Jednak ci, którzy byli zaproszeni na ten bankiet, zaczęli przedstawiać swoje wymówki, dlaczego nie mogą przyjść. Widać wyraźnie, że niektórzy po prostu nie chcieli przyjść. Jakoś czuję, że niektórzy z nich czuli się zobowiązani, by też coś na ten bankiet przynieść. Może byli zawstydzeni z powodu braku środków, co powodowało, że odrzucili zaproszenie.

Wy i ja mamy dzisiaj taki sam dylemat. Bóg mówi, „Ja chcę coś uczynić przez twoje życie.” To jest niesamowite zaproszenie od Pana. Jednak wiele ludzi ma jakieś poczucie, że powinni coś przygotować. Nawet w naszym społeczeństwie obecnie jest taki zwyczaj, że podarunek, który dajemy na ślubie, powinien mieć wartość porównywalną z wartością posiłku, który otrzymujemy.

Oczywiście, wiedząc, że ceną za ten bankiet była krew Jego Syna Jezusa Chrystusa, niedorzecznością jest myśleć, że ty i ja możemy przynieść coś porównywalnego z tą ceną, nawet choćbyśmy czuli się zobligowani. Nieraz trzeba długiego czasu, by sobie uświadomić, że jest to bankiet na zasadzie „przyjdź tak, jak jesteś.” Prorok Izajasz powiedział, „Przyjdźcie wy, którzy nie macie pieniędzy, którzy nie macie zdolności, którzy nie macie możliwości. Przyjdźcie i kupujcie, i bądźcie zadowoleni! Jedzcie to, co was naprawdę nasyci” (patrz Izajasz 55:1-2).

Jezus kontynuował to w Łukasza 14:33, „Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.” To nie znaczy, że musisz oddać swój dom, opróżnić swoje konto bankowe i zrezygnować z pracy. Jezus w zasadzie mówił, że musisz zrezygnować z myślenia, że możesz to zrobić o własnych siłach. Moce działające przeciwko świadectwu Chrystusa w tym pokoleniu są zbyt silne. Trendy społeczne idą w przeciwnym kierunku, niż Słowo Boże. Walka jest zbyt trudna, a nasze naturalne środki są nie wystarczające. Dlatego musimy postanowić, że odrzucimy wszelkie poleganie na sobie i przyjść tacy, jak jesteśmy na ten niesamowity bankiet Boży.

__________
Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.