JEGO GŁOS

Jednym z największych błogosławieństw jakie ma prawdziwy wierzący jest poznawanie głosu Bożego. To jest możliwe, żeby słyszeć Boży głos dzisiaj tak pewnie i wyraźnie jak słyszał go Abraham i Mojżesz – tak wyraźnie jak Samuel i Dawid – i Paweł, Piotr, apostołowie i Jan na wyspie Patmos! Bóg obiecał, że pozwoli poznać Swój głos wyraźnie po raz ostatni w dniach ostatecznych. Dał nam obietnicę i ostrzeżenie dotyczące Jego głosu. Bóg sprowadzi razem świętą, oddzieloną resztkę na duchowy Syjon i da im poznać Swój głos. „ Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów” (Hebr. 12:22).

Bóg ma takie poselstwo dla wszystkich, którzy zostali wywołani: „ Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem” (Hebr. 12:26). Tu jest Boże ostrzeżenie dla Jego świętych, wierzących dzieci. „ Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba” (Hebr. 12:25).

Dlaczego Bóg zbiera razem ludzi z martwych kościołów? Dlaczego Duch woła: „Wyjdźcie z Babilonu, ludu Mój! Nie bądźcie uczestnikami ich grzechów”? Dlatego, że Bóg musi mieć lud (lud Syjonu) w tych niespokojnych ostatecznych dniach, którzy nie są zdezorientowani poprzez fałszywą naukę. Są to owce, które nie idą za fałszywymi nauczycielami, którzy znają głos swojego Mistrza. Bóg mówi do nich wyraźnie i pewnie i one żyją według Jego głosu! Są kierowane Jego głosem, pocieszane Jego głosem i sterowane we wszystkim Jego głosem! Jedną ważną cechą charakterystyczną tych świętych ludzi jest to, że nie mają wątpliwości jeżeli chodzi o Boży głos. Oni go znają – oni go słyszą – on nimi kieruje. Jest to pewne, niewzruszone i niedwuznaczne!