CHRYSTUS UCZYNIL NAS WOLNYMI by Gary Wilkerson

Pomyśl o takich błogosławionych rzeczach: intymna modlitwa z Panem; czytanie Jego cudownego Słowa; radosne dzielenie się Jego ewangelią. To wszystko są cudowne praktyki, które czynią życie spełnionym i radosnym. Ale my czasami czynimy z nich oparte na zasługach uczynki - żmudne i obowiązkowe. Czyniąc to, zaniedbujemy „tak wielkie zbawienie” --- zbawiającą łaskę, która nie zawodzi. Widzicie, nawet kiedy zawodzimy, Nowe Przymierze nie zawodzi. Według Pawła, ta prawda nas wyzwoli, a nie zniewoli.

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” (Gal. 5:1) W tym liście Paweł pyta wierzących, „Dlaczego mielibyście wracać ponownie do Starego Przymierza uczynków? Ten system tylko was ponownie zniewoli. Otrzymaliście Nowe Przymierze, które was uwalnia, byście kochali i służyli Bogu w doskonałej wolności.”

Paweł wpajał to Galacjanom, mówiąc, że ewangelia daje nam moc w Duchu, przez łaskę. Ale Galacjanie dalej próbowali żyć ewangelią przez pryzmat uczynków. Byli przekonani, „Jeżeli zrobię to, to otrzymam błogosławieństwo. Jeżeli nie, to otrzymam przekleństwo.”

Może nie widzimy tego u nas, ale mamy tendencję, by robić dzisiaj podobnie. Nasze nastawienie jest takie: „Zrobię wszystko co w mojej mocy, by przestrzegać Bożych przykazań, a On musi mnie błogosławić.” Ale Bóg w Nowym Przymierzu mówi inaczej: „Ja już cię błogosławiłem, zanim jeszcze postanowiłeś przestrzegać Moich przykazań. Ja również wiem, że nie potrafisz wypełniać Mojego Słowa doskonale, dlatego dam ci siłę przez Mojego Ducha. Moja łaska będzie siłą stojącą za twoimi uczynkami, a nie twoja własna. siła.”

To jest rdzeń ewangelii: Wszystko czyni Bóg! Dlatego jeżeli słyszymy, że „Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi” (Hebr. 2:1), z drogi nie oznacza, że mamy bardziej zwracać uwagę na przestrzeganie zasad. Zamiast tego mamy bardziej zwracać uwagę na ewangelię łaski, która uczyniła nas wolnymi.