POSILAJĄCA ŁASKA by Gary Wilkerson

Większość chrześcijan przeżywa poważne troski w swoim życiu – dziecko, które ucieka od Boga; małżeństwo pełne napięć; powiększający się stos rachunków i brak pieniędzy, żeby je zapłacić. Dlaczego miałbyś się martwić, że wpadniesz na nowo w uczynki, jeżeli przeżywasz tego rodzaju problemy?

Ja uważam, że nie ma bardziej praktycznego zagadnienia, niż zniewalające nastawienie umysłu uczynki-nad-łaską. Ma to codzienne implikacje, ponieważ ma wpływ na to w jaki sposób podchodzisz do problemów.

Załóżmy, że młody człowiek z uzależnieniem od pornografii chce być uwolniony. Ma również tendencję do mentalności „uczynków.” Pewnego wieczora czyta następujący fragment: „W jaki sposób zachowa młodzieniec w czystości swoje życie? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich” (Psalm 119:9). Ten młody człowiek myśli, że jeżeli będzie więcej czytał Biblię, to znajdzie wolność. Następnie czyta fragment, który mówi: :Módlcie się jedni za drugimi.” Dlatego dołącza do grupy odpowiedzialności mężczyzn i prosi ich, żeby się modlili o niego.

Te wszystkie działania jakie podejmuje są dobre, ale jego serce polega na robieniu czegoś – na uczynkach – żeby zapewnić sobie wolność, jakiej szuka. Naśladowanie Chrystusa nie polega na uczynkach – działaniu, aby otrzymać to, co tylko Bóg może dać przez wiarę.

Inny młody człowiek w tym samym kościele również zmaga się z pornografią. Modli się, „Penie, jestem bezradny bez Ciebie i wiem o tym bardzo dobrze. Ale również wiem, że Ty jesteś moją nadzieją. Przychodzę teraz do Ciebie, pozostawiając za sobą moją desperację i ufam, że Ty tego dokonasz we mnie. Wiem, że potrzebuję tylko jednej rzeczy, żeby pokonać ten grzech: Twojej posilającej łaski. Niech ona się teraz rozwinie nade mną. Bez tego jestem bezradny.”

Ten człowiek otrzyma posilającą łaskę Bożą. Dlaczego? Ponieważ zburzył każdą barierę, która zatrzymywała go przed tą łaską – wszystko poprzez jedną prostą modlitwę.

Te dwa przykłady może na zewnątrz niewiele się różnią. Ale w sferze duchowej nastąpiły przesunięcia tektoniczne. Serce odsunęło się od starego, zniewalającego przymierza, który mówi, „Muszę sobie na to zapracować,” do przymierza, które mówi, „Twoja łaska kieruje wszystkimi moimi wysiłkami.”

Kiedy dojdziemy do tego punktu, zobaczymy jak Bóg czyni w naszym życiu to, czego nie mogliśmy nigdy dokonać naszymi własnymi wysiłkami. Zachęcam was, nie zaniedbujcie wielkiego zbawienia, jakie otrzymaliście. Zwróćcie się do Jezusa, który jest zawsze większy – i którego łaska jest waszą siłą do wszystkiego.