CZY BÓG NADAL PRZEMAWIA?

Samuel słyszał Boży głos wyraźnie, tak wyraźnie, „że Pan . . . żadnego ze słów jego nie pozostawił nie spełnionym” (1 Sam. 3:19). „Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela” (1 Sam. 3:21-4:1). Dawid słyszał jak Bóg mówi i on też rozmawiał z Bogiem! Boży głos był jego radością i życiem. Dawid powiedział, „Bóg przemówił w Swojej świętości, będę się radował” (Psalm 60:6).

Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy, że Bóg nadal mówi do ludzi. Mówią, że On mówi tylko poprzez Swoje Słowo, że wszystko, co On kiedy chce albo potrzebuje powiedzieć jest zamknięte w kanonie Pisma Świętego. Na pewno Bóg nigdy nie mówi słów niezgodnych z Pismem, ale „Bóg. . . w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Swojego Syna” (Hebr. 1:1-2). Jego Syn nadal przemawia do Swoich dzieci! On powiedział, że Jego owce znają Jego głos i że nie posłuchają innego głosu. Wiemy, że Bóg przemawiał do ludzi w Starym Testamencie. Ale co z Nowym Testamentem? Co z tymi dniami ostatecznymi?

Bóg przemówił do Saula(Pawła) na drodze do Damaszku: „ olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?” (Dz. Ap. 9:3-4). Przez resztę swojego życia Paweł składał świadectwo, „słyszałem Jego głos.” Przed królem Agrypą powiedział, „usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Powstań . . . albowiem po to ci się ukazałem” (Dz. Ap. 26:14 i 16).

Piotr słyszał Boży głos i był mu posłuszny. W modlitwie słyszał, jak Bóg mówi: Usłyszałem też i głos, który mi powiedział: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! I odrzekłem: Przenigdy, Panie . . . Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba . . . I stało się to po trzykroć” (Dz. Ap. 11:7-10).

Jezus wzywa ostatni kościół w Laodycei, żeby usłyszał Jego głos i otworzył: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Objawienie Jana 3:20).