GŁOSZENIE SŁOWA Z ODWAGĄ by Jim Cymbala

Co miało znaczenie w kościele Dziejów Apostolskich? Modlitwa Apostołów daje nam jedną ze wskazówek: „Dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje” (Dz.Ap. 4:29).

Nie ma czegoś takiego, jak „wyuczona odwaga.” Odwaga może być wpojona tylko przez Ducha Świętego, nie można jej nabyć na seminarium. 2 Tym. 1:7 mówi, „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.”

Kaznodzieje Nowego Testamentu byli odważnie konfrontacyjni, ufając, że Duch Święty spowoduje przekonanie potrzebne do nawrócenia. Oni się nie bali.

Słuchajcie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy: „Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili” (Dz.Ap. 2:23). To była ostatnia rzecz, jaką ten tłum chciał usłyszeć. Gdyby Dawid Letterman miał listę dziesięciu rzeczy, których nie należy mówić słuchaczom żydowskim, to na pierwszym miejscu było by „Wyście własnymi rękami zabili Mesjasza, którego Izrael oczekiwał przez wieki.”

Ale odwaga Piotra nie odstraszyła ludzi. To dotykało ich sumienia. Pod koniec dnia duża grupa pokutowała ze swoich grzechów i nawróciła się.

W następnym rozdziale Piotr był tak samo bezpośredni przed tłumem, który zebrał się po uzdrowieniu chromego: „Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście Sprawcę życia…. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody” (Dz.Ap. 3:14-15,19).

Kiedy Paweł głosił w Efezie kilka lat później, jego konfrontacja z pogańskim bałwochwalstwem była tak bezpośrednia, ze powstały rozruchy. „A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: Wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą” (Dz. Ap. 19:28-29). To według mnie nie brzmi za bardzo pod publiczkę ani przyjaźnie..

Mimo tego powstał tam mocny zbór. Apostołowie wiedzieli, że bez odważnego i agresywnego nastawienia w głoszeniu Słowa Bożego, nie zbudują kościoła, którego chciał Jezus. Każdy kościół w każdym mieście musi dojść do takiej samej konkluzji.

__________
Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.