SZCZERZE PRAGNĄC KOŃCA

Wierzcie lub nie, Piotr mówi, że mamy pragnąć nadejścia końca obecnego świata. Może powiesz, „To brzmi okropnie!” A jednak Apostoł pisze, że mamy oczekiwać zakończenia tego wieku złego: „Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?” (2 Piotra 3:12)

To nie znaczy, że kiedy przychodzi zniszczenie, to mamy wykrzykiwać ze szczęścia, „Patrz, wszystko się pali!” Nie. Słowa Piotra mają nas utwierdzić. Kiedy jesteśmy zniechęceni w tym życiu, mamy się radować: „To wszystko i tak kiedyś ulegnie spaleniu!”

Ta prawda również ma nas „pobudzić” do zastanowienia, jakimi mamy być. „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności” (2 Piotr 3:11).

Kiedy czytasz te słowa o wielkim ogniu i świetlanym nowym świecie, gdzie panuje sprawiedliwość, czy radujesz się? Być może zamiast wołać: „Boże, wierzę w to, co mówi Twoje Słowo. Wierzę, że pewnego dnia ześlesz Twój ogień, który spali ten przeklęty grzechem świat. Wierzę, że nadejdzie nowy, święty świat. Ale nie wierzę, że sprostam tym wszystkim wymaganiom odnośnie świętego postępowania i pobożności! Uważam, że nie spełniam standardów, o których pisze Piotr. Boję się, że mi się nie uda.”

Kochani, mam dla was wspaniałą wiadomość: Mogę wam pokazać, ponad wszelką wątpliwość, że Bóg bardzo chce was zachować dla tego nadchodzącego świata. Potrzebujecie Jego życiodajnej prawdy w swoich sercach, która zachowa was, kiedy wróg nadejdzie jak powódź przeciwko wam.

Oto co Pan obiecał zrobić dla ciebie:

„Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki” (Psalm 121:7-8).

„Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże” (Psalm 37:28)

„On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich” (Psalm 97:10).

„Cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona” (1 Tes. 5:23-24)