PORUSZ NASZE UMYSŁY

„List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze” (2 Piotra 3:1). Przesłanie Piotra na temat końca obecnego świata i początku nowej ziemi miało na celu pobudzenie nadziei w nas i zachowanie nas od zakotwiczenia do tego świata.

To jest prawda, która ma „pobudzić nasze umysły”: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie” (2 Piotra 3:11). Wszystko co dla ludzi jest cenne, wszystko na co pracują całe życie, aby to mieć i cieszyć się, zostanie zniszczone w nagłym ogniu!

Spróbuj to sobie wyobrazić: Wszystkie firmy zarejestrowane na giełdzie, wszystkie powiązane z nimi biura, wszystkie banki, wszystkie centrale komputerowe – znikną! Znikną Narody Zjednoczone. Budynki rządowe zostaną spalone i nic z nich nie zostanie. Banki, w których są przechowywane rezerwy złota i ich złoto znikną. Nie będzie już zakładów produkcyjnych, wieżowców, mostów, tuneli, samolotów, pociągów. Nie pozostaną nawet popioły! Boże Słowo wyraźnie mówi, że to wszystko „zostanie spalone ... zniszczone (wersety 10-11).

Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako zagłada oznacza „przerwać i stopić.” Inaczej mówiąc, Bóg przerwie zabawę! On pozbawi ludzi wszystkiego czego pożądają i potem to stopi w wielkiej temperaturze!

Chcę się z wami podzielić prawdą, która pomoże wam zrozumieć dlaczego świeckie miejsce pracy nigdy was w pełni nie zaakceptuje, jeżeli jesteście oddani Jezusowi. Bez względu na to gdzie pracujesz – w banku, w szkole, zamiatając ulice, gdziekolwiek – prawdopodobnie doświadczasz odrzucenia, gorszego traktowania i niezrozumienia. Nie otrzymujesz właściwego uznania za to co robisz. Jesteś prześladowany, wyśmiewany i plotkują o tobie za twoimi plecami. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nigdy nie będziesz „jednym z nich” czy „jedną z nich.” Dlatego nigdy nie czujesz się wygodnie ani naprawdę bezpiecznie. Dlaczego tak jest?

To wszystko pochodzi od Pana! On to dopuszcza, żebyś nie zakorzenił się za bardzo w tym przemijającym świecie. Wielu chrześcijan czuje się zbyt dobrze w tym świecie i kończy się to tym, że odwracają się od Pana. Prosperity, akceptacja i uznanie zajmują ich serca i umysły.