POD JEGO KONTROLĄ

Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat (patrz Łuk 21:26). Nawet oddani chrześcijanie dają się złapać fali strachu i niepokoju na temat przyszłości. Ludzie boją się, że ich okręt zatonie. Ludzkość pragnie bezpieczeństwa.

Czy to brzmi przerażająco? Oczywiście, z tego, co widzimy wszystko wydaje się rozpadać. W momentach szczerości nawet sceptyk musi przyznać, że coś apokaliptycznego dzieje się w tym świecie.

Wraz z wizją nieszczęść Bóg dał mi szczególne przesłanie nadziei dla wszystkich prawdziwie wierzących. Usilnie pytałem Boga o to wszystko, co nadchodzi. Prosiłem Go, by mi pokazał, jak chrześcijanie mogą zrobić wszystko, co mają do zrobienia w ograniczonym czasie, kiedy tak wielu się ukrywa. Jak chrześcijanie mogą nie dopuścić strachu do swoich serc? Jak mają traktować wszystkie wiadomości w mediach i oczekiwać katastrof i zniszczeń, a nie bać się o swoje domy i dzieci? Czy mają pozostawić ten stary świat diabłu i pozwolić mu rządzić? Czy mają zapłacić wszystkie swoje rachunki, zamrozić trochę oszczędności w banku i po prostu próbować przetrwać, z nadzieją na lepsze jutro? Czy mają kupić farmę albo kawałek pola i uciec na wieś, mając nadzieję na ucieczkę przed nadchodzącą tragedią? Czy mają pozwolić, by ich motywacje umarły i poddać się strachowi? Czy mają porzucić wszystkie swoje marzenia i ambicje, i zostać pustelnikami?

Przyjaciele, słuchajcie co Duch Święty mi powiedział. Pięć prostych słów, ale tak potężnych, że rozbudziły we mnie chwalebną nadzieję i wiarę. Te słowa, to: Bóg ma wszystko pod kontrolą.

To prawda, wszystko jest pod kontrolą! Ty i ja, i wszystko co nas dotyczy, jest pod Jego kontrolą. Bez względu na to, jak to wygląda w tym pijanym świecie, wszystko nadal współpracuje ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga i są powołani według Jego planu (patrz Rzymian 8:28).

Przyszłość wygląda źle i zapowiada nieszczęścia, ale Dawid powiedział, „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną” (Psalm 23:4) Przesłanie dla wierzących dzisiaj jest takie, że przyszłość jest pod Jego kontrolą, a więc nie musimy się bać.