BÓG DZIAŁA

Kluczowym przesłaniem dla wierzących dzisiaj jest to, że Bóg ma zaprogramowaną całą przyszłość. On zna dokładny moment, kiedy przyjdzie Chrystus, a wielki ucisk, sąd i bitwa Armagedon są w Jego kalendarzu.

Bóg, który kontroluje całe niebo i ziemię, powiedział, „Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi,… Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość” (Izajasz 40:15,17).

Bóg chce, byśmy pracowali aż do przyjścia Chrystusa. To po prostu oznacza, że mamy pracować tak, jakby koniec miał nigdy nie nastąpić, a żyć tak, jakby to miało być jutro.

Bóg dalej ma policzone włosy na naszych głowach. On dalej zważa na wróbelki, które upadają, słyszy prośby zanim są wypowiedziane i odpowiada na nie zanim zawołamy. On dalej daje o wiele więcej, niż potrafimy prosić lub pomyśleć. Dlaczego więc się boimy? (patrz Mateusz 6:25-34).

Przygotowani chrześcijanie, obudźcie się! Wszystko jest pod kontrolą i Bóg dalej działa!. On zbawia, chrzci i robi porządek w Jego domu. Bać się, to bluźnierstwo. Mamy się zachęcać w Panu, śpiewać i radować się, kiedy widzimy, że ta godzina się zbliża. Ktoś może zapytać, „Ale jak mam się radować, kiedy widzę, że ten stary, skażony grzechem świat się rozpada?”

Moja odpowiedź pochodzi z Biblii: „Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje. …. oczekując synostwa, odkupienia” (Rzymian 8:22-23).

Kobieta rodząca może krzyczeć z bólu, ale w sercu raduje się, bo rodzi się nowe życie. Nadchodzi królestwo Boże. Królestwo szatana upada. Dlatego chrześcijanin może powiedzieć z ufnością, „Bóg ma wszystko pod kontrolą.”.