NADCHODZI DZIEŃ PANA

Kiedy nadejdzie dzień Pana, to nie wejdzie tam nic z tych rzeczy: „Bojaźliwych, niewierzących, skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców” (Obj. 21:8). Właściwie ci wszyscy będą mieli swój dział w jeziorze, które pali się ogniem i siarką” (Ten sam werset).

Pomyślcie o okropnościach zwiedzenia New Age! Miliony ludzi dzisiaj są zupełnie przekonane, że będą mieli udział w tym porządku nowego świata. Wierzą oni, że już niedługo będą mieli wreszcie pokój i bezpieczeństwo, że wszelkie poczucie winy i i potępienia zniknie; że grzech już ich więcej nie będzie niepokoił; że będą mogli swobodnie pogrążać się w homoseksualizmie i wszeteczeństwie bez żadnej kary, choroby czy odpłaty. Mówią sobie tak: „Precz z religią, która mówi o nowym narodzeniu! Precz z potępieniem, które powoduje, że ludzie mają złe zdanie o sobie. Będziemy mieli nowy świat, gdzie będziemy mogli robić to, co nam się podoba. Nikt nas nie będzie niepokoił czy przeszkadzał nam.”

Niedługo czeka ich tragiczne przebudzenie. Kiedy znajdą się w piekle bez Boga, szyderczy diabeł z zadowoleniem ogłosi: „Witajcie w waszym New Age. Witajcie w nowym porządku świata!”

Nic dziwnego, że piekło będzie miejscem płaczu, narzekania i zgrzytania zębów. Tam będzie obnażone kłamstwo – w wiecznym piecu ognia. Nagle potępieni zawołają: „Zostałem oszukany! New Age, o którego nadejściu byłem przekonany, jest wiecznym piekłem!” A horror tego zwiedzenia będzie się coraz bardziej potęgował poprzez całą wieczność.

Miliony ludzi w Ameryce zwraca się do okultyzmu: gwiazdy Hollywood, magnaci z Wall Street (Giełda Nowojorska), aktorzy z Broadway, przywódcy polityczni, ludzie ze wszystkich sfer. Przyjmują fałszywą ewangelię New Age: scjentologię, satanizm, woodoo, astrologię, wszelkie demoniczne religie wschodu. Są ślepi, oszukani – wierzą w kłamstwo!

Apostoł Piotr mówi nam prawdę o nadchodzącym nowym porządku świata i jak to będzie wyglądało. Mówi, że ten obecny świat rozpłynie się; zmierza do spalenia przez ogień, który ześle sam Bóg. Pan uwolni Swój zarezerwowany ogień, aby oczyścić zarówno niebo i ziemię:

„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” (2 Piotra 3:10).