NAPRAWDĘ PAN JEST NA TYM MIEJSCU by Gary Wilkerson

„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę” (2 Kor. 3:18).

Służymy niesamowitemu Bogu, który mówi, „Kiedy przychodzisz do Mojego domu w niedzielę, by być napełniony Moją chwałą, to ona nie będzie zanikać w poniedziałek. Nie będzie też słabsza we wtorek, byś musiał oczekiwać na następną niedzielę. Moja chwała przebywa w tobie stale i nie słabnie – ona wzrasta!

To przesłanie jest nie tylko do małej części ciała Chrystusa. Jest to prawda dla wszystkich, którzy naśladują Jezusa, od najsłabszego do najmocniejszego, od najmłodszego do najstarszego. Obietnica Boga, że napełni nas Swoją chwałą, jest „tak i amen” dla każdego wierzącego.

Paweł ogłasza, że Jego chwała przynosi wolność od zniewoleń grzechu, od rozpaczy i porażki, od letniości i apatii (patrz 2 Kor. 3:17). Jesteśmy przemieniani przez Jego chwałę na Jego podobieństwo. To jest ten rodzaj chwały, który powoduje, że ludzie garną się do Boga z wielkim pragnieniem.

To dla nas czas, by odłożyć wszystko, co zasłania chwałę Bożą w naszym życiu. Czy coś w twoim sercu przeszkadza w tym, by Boża chwała przyciągała innych do ciebie? Czy jesteś obciążony grzesznymi nawykami? Czy oszczerstwo, zgorzkniałość i nieprzebaczenie mieszka w twoim sercu?

Tak nie musi być. Ta zasłona, którą szatan cię odgrodził, już nie będzie działać. Jego kłamstwo, że jesteś zbyt słaby, nie będzie miało mocy. Bóg mówi, że Jego chwała spoczywa na słabych, glinianych naczyniach. Ona świeci poprzez ludzi, którzy są skruszonego serca i których życie jest słabe. Kiedy Pan manifestuje Jego chwałę, to przemienia porażkę w zwycięstwo, a cielesne słabości w niebiańską siłę.

Uwierz Jego Słowu do ciebie: „Nie musisz żyć w porażce. Nie musisz żyć bez świadectwa. Ja objawię się w taki sposób, który cię zadziwi. Ludzie zgubieni będą pociągani do Mnie przez twoje życie. Kiedy to się stanie, będą mówić, „Naprawdę Pan jest na tym miejscu.”