ZNAK DOJRZAŁEGO WIERZĄCEGO

Znakiem dojrzałego wierzącego jest to, że nie jest „miotany i unoszony lada wiatrem nauki” (Efezjan 4:14) Tacy wierzący nie dają się manipulować żadnemu nauczycielowi. Nie muszą wszędzie biegać, ponieważ są postawieni na zielonych niwach i wzrastają w Chrystusie. Oni nauczyli się Chrystusa. Nie dają się zwieść przez muzykę, przyjaciół, osobowości lub cuda, ale pragną czystego Słowa.

Paweł powiedział, „Aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga” (Tytusa 2:10) Co to jest nauka Chrystusa? „Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli” Tytusa 2:11-12). Nauka Chrystusa będzie cię przemieniać w podobieństwo Chrystusa. Ona ujawni każdy ukryty grzech i każde grzeszne pragnienie.

Czy twój nauczyciel napomina z autorytetem, zachęcając cię do porzucenia grzechu i wszystkich bożków, jak napisano w Tytusa 2? Czy uczysz się nienawidzić grzechu? Czy może wychodzisz z kościoła i nic cię nie osądza? Poselstwem nauki Chrystusa jest, „oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej” (2 Kor 7:1).

Wielu pisze do nas, mówiąc, że ich pastorzy mówią im, „Ja nie jestem po to, by potępiać grzech; ja mam wywyższać Jezusa.” Albo, „Z tej kazalnicy nie usłyszysz żadnego potępienia! Jestem tu po to, by podnosić ludzi z depresji i strachu.” Nawet zielonoświątkowi kaznodzieje mają dwie skrajności. Niektórzy głośno krzyczą, głosząc legalistyczną ewangelię bez miłości, opartą na uczynkach; inni głoszą przeciwko grzechowi jak tchórze, odwołując to w tym samym kazaniu.

Nauka Chrystusa, to doktryna bogobojności i świętości. „Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia” (1 Tym. 6:3-4).

Głoszenie nauki Chrystusa będzie cię błogosławić, wzmacniać i zachęcać, ale również przekonywać tak głęboko, że nie będziesz mógł spokojnie siedzieć i trzymać w sercu ukryty grzech.